Global Protection Group jest powstałą w 2010 roku agencją ochrony o zasięgu międzynarodowym oraz instytucją szkoleniową. Posiadamy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr L-0147/10) na wykonywanie usług ochrony osób i mienia, a także status placówki kształcenia ustawicznego. Decyzją OKS.4430.25.2013.XII  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu wpisał GPG do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (nr 226/2013). W 2017 roku firma Global Protection Group została wyróżniona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Fundamenty firmy stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu ochrony osobistej i bezpieczeństwa biznesu. Zatrudniamy byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, operatorów wojskowych i policyjnych jednostek antyterrorystycznych, cywilnych ekspertów, doświadczonych detektywów oraz czynnych instruktorów rządowych ośrodków szkoleniowych. Współpracujemy z renomowanymi agencjami detektywistycznymi, kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi PR. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prywatnym oraz rządowym sektorze bezpieczeństwa stworzyliśmy autorski, innowacyjny system ochrony i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, którego celem jest zapewnienie Państwu komfortowych warunków do prowadzenia biznesu oraz życia prywatnego.
 
Nasze usługi wykonujemy na trzech płaszczyznach:
  • ochrona bezpośrednia,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • doradztwo.
 
GPG obejmuje zakresem działania cały świat, również regiony wysokiego ryzyka, w których mają miejsce konflikty zbrojne lub są zagrożone atakami terrorystycznymi.
 
Do klientów GPG należą m.in.:
 

 

 

Wojsko Polskie

Policja

Wojska Specjalne

Służba Więzienna

Siły Powietrzne

Biuro Ochrony Rządu

Wojska Lądowe

Straż Graniczna

 

 Centralne Biuro Śledcze Policji

Instytucje rządowe

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kancelaria Sejmu

Państwowa Straż Pożarna

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Organizacje międzynarodowe

Izba Administracji Skarbowej

FRONTEX

 

 

Międzynarodowe korporacje

Agencje ochrony z Polski oraz

KGHM S.A.

Indii

PGNiG S.A.

Włoch

E.ON Nordic

Wielkiej Brytanii

VectorSynergy

Norwegii

Dong Yang

USA

ArcelorMittal

Bułgarii

Mercedes-Benz

Szwecji

Commercial Metals Company

Kanady

MESKO S.A.

 

BASF

 

... i wielu innych.
 
Profesjonalizm Global Protection Group został wyróżniony członkostwem w prestiżowej, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony - The International Association of Personal Protection Agents. W grudniu 2010 roku zostaliśmy oficjalnym przedstawicielem I.A.P.P.A. na terenie Polski.
 
W 2014 roku zostaliśmy wybrani oficjalnym zespołem szkoleniowym IBCOL Polska - wyłącznego dystrybutora sprzętu z zakresu przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED) oraz rozpoznania i neutralizacji IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.