Global Protection Group jest powstałą w 2010 roku agencją ochrony o zasięgu międzynarodowym oraz instytucją szkoleniową. Posiadamy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr L-0147/10) na wykonywanie usług ochrony osób i mienia, a także status placówki kształcenia ustawicznego. Decyzją OKS.4430.25.2013.XII  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu wpisał GPG do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (nr 226/2013). W 2017 roku firma Global Protection Group została wyróżniona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Fundamenty firmy stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu ochrony osobistej i bezpieczeństwa biznesu. Zatrudniamy byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, operatorów wojskowych i policyjnych jednostek antyterrorystycznych, cywilnych ekspertów, doświadczonych detektywów oraz czynnych instruktorów rządowych ośrodków szkoleniowych. Współpracujemy z renomowanymi agencjami detektywistycznymi, kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi PR. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prywatnym oraz rządowym sektorze bezpieczeństwa stworzyliśmy autorski, innowacyjny system ochrony i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, którego celem jest zapewnienie Państwu komfortowych warunków do prowadzenia biznesu oraz życia prywatnego.
 
Nasze usługi wykonujemy na trzech płaszczyznach:
 • ochrona bezpośrednia,
 • szkolenia specjalistyczne,
 • doradztwo.
 
GPG obejmuje zakresem działania cały świat, również regiony wysokiego ryzyka, w których mają miejsce konflikty zbrojne lub są zagrożone atakami terrorystycznymi.
 
Do klientów GPG należą m.in.:
 

 

 

Wojsko Polskie

Policja

Wojska Specjalne

Służba Więzienna

Siły Powietrzne

Biuro Ochrony Rządu

Wojska Lądowe

Straż Graniczna

 

 Centralne Biuro Śledcze Policji

Instytucje rządowe

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kancelaria Sejmu

Państwowa Straż Pożarna

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Organizacje międzynarodowe

Izba Administracji Skarbowej

FRONTEX

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

 

Agencje ochrony z Polski oraz

Międzynarodowe korporacje

Indii

KGHM S.A.

Włoch

PGNiG S.A.

Wielkiej Brytanii

E.ON Nordic

Norwegii

VectorSynergy

USA

Dong Yang

Bułgarii

ArcelorMittal

Szwecji

Mercedes-Benz

Kanady

Commercial Metals Company

 

MESKO S.A.

 

BASF

 

CELSA

 

... i wielu innych.
 
 
Firma zarejestrowana jest przez polski rząd oraz organizacje międzynarodowe:
 
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - koncesja nr L-0147/10
 • Departament Edukacji, Kultury i Sportu - nr 226/2013
 • NATO Commercial and Government Entity Code - NCAGE nr 3347H
 • The United Nations Global Marketplace (UNGM) - nr 577975
 • Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO)
 • Międzynarodową Agencję Energii Atomowej MAEA (IAEA)
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
 • Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO)
 • Światową Organizację Handlu (WTO)
 • D & B (Dun & Bradstreet) DUNS nr 422343144
 • The International Association of Personal Protection Agents (I.A.P.P.A.)