Global Protection Group jest powstałą w 2010 roku agencją ochrony o zasięgu międzynarodowym oraz instytucją szkoleniową. Posiadamy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr L-0147/10) na wykonywanie usług ochrony osób i mienia, a także status placówki kształcenia ustawicznego. Decyzją OKS.4430.25.2013.XII  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu wpisał GPG do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (nr 226/2013). W 2017 roku firma Global Protection Group została wyróżniona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Fundamenty firmy stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu ochrony osobistej i bezpieczeństwa biznesu. Zatrudniamy byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, operatorów wojskowych i policyjnych jednostek antyterrorystycznych, cywilnych ekspertów, doświadczonych detektywów oraz czynnych instruktorów rządowych ośrodków szkoleniowych. Współpracujemy z renomowanymi agencjami detektywistycznymi, kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi PR. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prywatnym oraz rządowym sektorze bezpieczeństwa stworzyliśmy autorski, innowacyjny system ochrony i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, którego celem jest zapewnienie Państwu komfortowych warunków do prowadzenia biznesu oraz życia prywatnego.
 
Nasze usługi wykonujemy na trzech płaszczyznach:
  • ochrona bezpośrednia,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • doradztwo.
 
GPG obejmuje zakresem działania cały świat, również regiony wysokiego ryzyka, w których mają miejsce konflikty zbrojne lub są zagrożone atakami terrorystycznymi.
 
Do naszych klientów należą m.in.:
 

Wojsko Polskie

Policja

Wojska Specjalne

Służba Więzienna

Siły Powietrzne

Biuro Ochrony Rządu

Wojska Lądowe

Straż Graniczna

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Organizacje międzynarodowe

Centralne Biuro Śledcze Policji

FRONTEX

 
 

 

Instytucje rządowe

Agencje ochrony z kraju i zagranicy

Kancelaria Sejmu

z Indii

Ministerstwo Sprawiedliwości

Włoch

Naczelny Sąd Administracyjny

Wielkiej Brytanii

Izba Administracji Skarbowej

Norwegii

 

USA

Międzynarodowe korporacje

Bułgarii

KGHM S.A.

Szwecji

PGNiG S.A.

Kanady

E.ON Nordic

 

Vector Synergy

 

Dong Yang

 

ArcelorMittal

 

Mercedes-Benz

 

Commercial Metals Company

 
... i wielu innych.
 
Profesjonalizm Global Protection Group został wyróżniony członkostwem w prestiżowej, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony - The International Association of Personal Protection Agents. W grudniu 2010 roku zostaliśmy oficjalnym przedstawicielem I.A.P.P.A. na terenie Polski.
 
W 2014 roku zostaliśmy wybrani oficjalnym zespołem szkoleniowym IBCOL Polska - wyłącznego dystrybutora sprzętu z zakresu przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED) oraz rozpoznania i neutralizacji IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.