Global Protection Group jest powstałą w 2010 roku agencją ochrony o zasięgu międzynarodowym oraz instytucją szkoleniową. Posiadamy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr L-0147/10) na wykonywanie usług ochrony osób i mienia, a także status placówki kształcenia ustawicznego. Decyzją OKS.4430.25.2013.XII  Wydział Oświaty, Kultury i Sportu wpisał GPG do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (nr 226/2013). W 2017 roku firma Global Protection Group została wyróżniona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Fundamenty firmy stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu ochrony osobistej i bezpieczeństwa biznesu. Zatrudniamy byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, operatorów wojskowych i policyjnych jednostek antyterrorystycznych, cywilnych ekspertów, doświadczonych detektywów oraz czynnych instruktorów rządowych ośrodków szkoleniowych. Współpracujemy z renomowanymi agencjami detektywistycznymi, kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi PR. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prywatnym oraz rządowym sektorze bezpieczeństwa stworzyliśmy autorski, innowacyjny system ochrony i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, którego celem jest zapewnienie Państwu komfortowych warunków do prowadzenia biznesu oraz życia prywatnego.
 
Nasze usługi wykonujemy na trzech płaszczyznach:
  • poprzez bezpośrednią ochronę,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • doradztwo.
 
GPG obejmuje zakresem działania cały świat, również regiony wysokiego ryzyka, w których mają miejsce konflikty zbrojne lub są zagrożone atakami terrorystycznymi.
 
Do naszych klientów należą m.in.:
 

Wojsko Polskie

Policja

Wojska Specjalne

Służba Więzienna

Siły Powietrzne

Biuro Ochrony Rządu

Wojska Lądowe

Straż Graniczna

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Organizacje międzynarodowe

Centralne Biuro Śledcze Policji

FRONTEX

 
   

Instytucje rządowe

Agencje ochrony z kraju i zza granicy

Kancelaria Sejmu

z Indii

Ministerstwo Sprawiedliwości

Włoch

Naczelny Sąd Administracyjny

Wielkiej Brytanii

 

Norwegii

Międzynarodowe korporacje

USA

KGHM S.A.

Bułgarii

PGNiG S.A.

Szwecji

E.ON Nordic

 

Vector Synergy

 

Dong Yang

 

ArcelorMittal

 

Mercedes-Benz

 

Commercial Metals Company

 
... i wielu innych.
 
Profesjonalizm Global Protection Group został wyróżniony członkostwem w prestiżowej, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony - The International Association of Personal Protection Agents. W grudniu 2010 roku zostaliśmy oficjalnym przedstawicielem I.A.P.P.A. na terenie Polski.
 
W 2014 roku GPG został wybrany oficjalnym zespołem szkoleniowym IBCOL Polska Sp. z o.o. - wyłącznego dystrybutora sprzętu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.