Oferując kompleksowe usługi bezpieczeństwa biznesu zapewniamy:
 • Bezpośrednią ochronę top managementu - ochrona VIP;
 • Przeprowadzenie audytów w zakresie ochrony osób i mienia;
 • Przygotowanie polityki bezpieczeństwa oraz niezbędnej dokumentacji ochronnej;
 • Ochronę wybranych obiektów oraz szkolenie ich personelu w zakresie procedur bezpieczeństwa;
 • Tworzenie analiz obejmujących - bezpieczeństwo, ocenę ryzyka fizycznego oraz inwestycyjnego, zagrożenia (terroryzmem, przestępczością, korupcją), lokalne zwyczaje;
 • Badania wykonywane poprzez Open Source Intelligence (OSINT) oraz Human Intelligence (HUMINT);
 • Wykrywanie szpiegostwa przemysłowego, sprawdzanie wiarygodności pracowników oraz partnerów biznesowych, także pod kątem podatności na korupcję oraz przestrzegania klauzul konkurencyjności;
 • Ujawnianie działań nieuczciwej konkurencji oraz zbieranie informacji w toczących się sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
 • Przygotowanie analiz sektorowych;
 • Weryfikację dokumentów, analizę powiązań osobistych pomiędzy członkami zarządów lub wspólnikami firm, analizę powiązań kapitałowych pomiędzy firmami, sprawdzanie stanu prawnego ruchomości i nieruchomości.
 
Posiadamy szerokie doświadczenie w organizacji oraz realizacji zadań ochronnych w regionach tzw. "wysokiego ryzyka". Przedsiębiorcom inwestującym na terenach zagrożonych konfliktami zbrojnymi lub działaniami terrorystycznymi oferujemy:
 • Fizyczną ochronę wytypowanych pracowników - ochrona osób VIP;
 • Zabezpieczenie obiektów firmowych oraz mieszkalnych;
 • Chronione konwoje;
 • Ochronę magazynowanych oraz transportowanych towarów;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas spotkań biznesowych;
 • Organizację miejscowych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo;
 • Szkolenie lokalnych pracowników ochrony;
 • Poszukiwanie osób zaginionych;
 • Doradztwo w zakresie doboru i zakupu niezbędnego wyposażenia taktycznego, środków ratunkowych oraz łączności.
 
W trosce o wizerunek Klienta, czynności przygotowujemy we współpracy z jego działem PR lub korzystamy ze sprawdzonych partnerów doradczych. Oferowane usługi wykonujemy w kooperacji z kancelariami prawnymi, agencjami detektywistycznymi oraz innymi podmiotami z branży ochrony i bezpieczeństwa.