Global Protection Group oferuje profesjonalne usługi zabezpieczenia pirotechnicznego, obejmujące m.in. następujące czynności:
 • rozpoznanie pirotechniczne obiektów,
 • rozpoznanie pirotechniczne kolumn samochodowych,
 • rozpoznanie pirotechniczne środków transportu (samochody, pociągi, samoloty itp.),
 • zabezpieczenie pirotechniczne imprez zamkniętych,
 • zabezpieczenie pirotechniczne imprez otwartych,
 • kontrola bezpieczeństwa - pirotechniczna osób, bagaży,
 • rozpoznanie pirotechniczne VIP (pojazdu, obiektu, drogi),
 • kontrola obiektów pod względem przygotowania i przestrzegania procedur z zakresu zabezpieczenia anty-bombowego,
 • bieżący nadzór nad realizacją usług ochrony,
 • szkolenie pracowników ochrony, personelu administracyjnego oraz serwisu sprzątającego w zakresie zagrożeń bombowych oraz w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych.
 
Powyższe usługi mają na celu:
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie zagrożeń bombowych,
 • wyeliminowanie ryzyka fałszywych alarmów bombowych,
 • zapewnienie organizatorom eventów prowadzenia dalszej działalności bez konieczności przerywania jej i przeprowadzenia prewencyjnej ewakuacji osób.
 
Jako jedna z nielicznych firm w Polsce oferujemy usługi z wykorzystaniem specjalistycznie przeszkolonych psów do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych. Psy oraz ich przewodnicy, posiadają rekomendacje służb rządowych uzyskane za doskonałą współpracę przy zabezpieczeniu uroczystości międzynarodowych. Wszystkie psy używane przez GPG posiadają atesty Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych – stowarzyszenia odpowiedzialnego za szkolenie funkcjonariuszy i żołnierzy. Ich kwalifikacje są nieustannie podnoszone podczas licznych szkoleń i kursów realizowanych na terenie kraju oraz za granicą.