W imieniu pracowników Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej oraz własnym, mam zaszczyt i przyjemność złożyć na Państwa ręce serdeczne podziękowania za zorganizowanie i  przeprowadzenie szkolenia z zakresu postepowania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia terroryzmem bombowym.
Wysokie kompetencje, znakomite przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie osób prowadzących szkolenie zapewniły sprawne przeprowadzenie szkolenia, a zaprezentowane zagadnienie i przekazane informacje w znacznym stopniu zwiększyły zakres wiedzy pracowników odnośnie sposobu zachowania się oraz postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i udział w przedsięwzięciu życząc wielu sukcesów oraz pomyślnej realizacji wszelkich planów i zamierzeń.
Prezes Sądu Rejonowego
Grzegorz Fura
W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej mam przyjemność złożyć na Państwa ręce  serdeczne podziękowania za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu postępowania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorem bombowym.
Pracownicy Państwa firmy wykazali się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień, a przekazane informacje w sposób przystępny przyczyniły się do zwiększenia wiedzy funkcjonariuszy w zakresie zachowania i postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Jeszcze raz dziękuję za profesjonalizm, zaangażowanie, a w szczególności wymierne efekty tego przedsięwzięcia. Życzę wielu sukcesów oraz pomyślnej realizacji wszelkich planów i zamierzeń.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. mgr Marcin Machowski
Uczestniczący w szkoleniu ocenili je jako zgodne z programem i w znacznym stopniu poszerzające i aktualizujące wiedzę w prezentowanym zakresie. Docenili przygotowanie merytoryczne i komunikatywność prowadzących. Szkolenie prowadzone było w sposób interesujący i bardzo przystępny.
Niniejszym udzielam referencji firmie Global Protection Group jako solidnemu partnerowi w zakresie szkoleń.
Dyrektor
Sądu Okręgowego w Kielcach
Tomasz Jamka
W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej mam zaszczyt i przyjemność złożyć na Państwa ręce serdeczne podziękowania za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w dniach 1-2 grudnia 2016 roku z zakresu postępowania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorem bombowym.
 
Wysokie kompetencje oraz właściwe przygotowanie merytoryczne pracowników Państwa firmy pozwoliły na sprawne przeprowadzenie szkolenia, a przekazane w ten sposób informacje, niewątpliwie przyczyniły się do zwiększenia wiedzy funkcjonariuszy w sposobie zachowani się oraz postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 
Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i udział w przedsięwzięciu. Składając te podziękowania, pragnę życzyć wielu sukcesów oraz pomyślnej realizacji wszystkich planów i zamierzeń.
Komendant Powiatowy Policji
w Skarżysku Kamiennej
insp. Tomasz Śliwiński

Analizując powyższe wyniki procesu ankietowania, uważam iż szkolenie spełniło oczekiwania uczestnika. Zostało przeprowadzone profesjonalnie. Wykładowca prezentował wysoki poziom przygotowania dydaktycznego, merytorycznego oraz praktycznego.

Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
Magdalena Waszczeniuk

To whom it may concern,
It is with great pleasure that I write this recommendation letter for GLOBAL PROTECTION GROUP.
Dear Przemyslaw, thank you so much for the excellent workshop on “Pre-negotiations – dealing with an aggressive / dangerous person” provided by your company.
This work shop was most informative. Instructors presented the information in a clearly and organized fashion. The supervised hands-on experience they provided during the workshop was done in a highly professional manner. The content of the workshop were lucid and to the point and well understand by all. Choosing the GLOBAL PROTECTION GROUP was very good. Their professional attitude and knowledge is far beyond expectations.
I highly recommend GLOBAL PROTECTION GROUP as a great training centre and reliable partner.
We look forward to further cooperation with you and GLOBAL PROTECTION GROUP in future.
Thank you again for your time and energy.

Stanisław Bednarz
Security Manager
DoubleTree by Hilton

Podziękowania dla Global Protection Group w dowód uznania za pomoc w ogranizacji warsztatów szkoleniowych i zawodów ratownictwa taktycznego dla funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.

Dyrektor generalny Służby Więziennej
gen. Jacek Kitliński

W imieniu Biura BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, CMC Poland Sp. z o.o. pragnę podziękować za profesjonalne zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu kompleksowych szkoleń z zakresu rozpoznawania i podejmowania działań na wypadek wykrycia Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN) pochodzenia wojskowego.
W zajęciach realizowanych przez firmę Global Protection Group w 2015 roku wzięło udział przeszło 350 osób ze wszystkich lokalizacji CMC Poland z terenu całego kraju.
Cykl Szkoleń został przeprowadzony w sposób kompetentny, merytoryczny, przystępny dla pracowników firmy w oparciu o aktualne informacje o zagrożeniu przedmiotami wybuchowymi.
Przeprowadzone zajęcia w sposób istotny wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie identyfikacji i bezpiecznego reagowania w przypadku wykrycia przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego (niewybuchów, niewypałów).
Mając na uwadze sposób przygotowania szkoleń oraz ich przebieg, rekomenduje firmę Pana Przemysława Grabowskiego – Global Protection Group, jako rzetelnego wykonawcę i organizatora zajęć obejmujących w/w tematykę.
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
KIEROWNIK BIURA BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Michał Sikora
Jednostka Wojskowa 4784 w Rzeszowie udziela referencji firmie Global Protection Group, która zgodnie z zwartą umową w rejonie Tatrzańskiego Parku Narodowego zrealizowała specjalistyczne szkolenie górskie dla żołnierzy 21 batalionu dowodzenia z Rzeszowa.
Firma Global Protection Group w całości wypełniła warunki zawartej umowy, a przeprowadzone szkolenie stało na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
Jednostka Wojskowa 4784 z pełną odpowiedzialnością poleca firmę Global Protection Group jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera.
Komendant JW 4784
ppłk Mariusz Stopa
Potwierdzam niniejszym, że firma Global Protection Group z Legnicy przeprowadziła z żołnierzami Jednostki Wojskowej 4724 (JW NIL) szkolenie taktyczno-specjalne (strzeleckie) z zakresu sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią, niezbędnego do wykonywania zadań podczas operacji specjalnych.
Usługa została zrealizowana terminowo i rzetelnie, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, przy pełnym i kompleksowym zabezpieczeniu materiałowo-technicznym, przez profesjonalnych i zaangażowanych instruktorów.
Mając na uwadze sposób przygotowania szkolenia oraz jego przebieg, rekomenduję ww. firmę jako wykonawcę i organizatora zajęć, obejmujących przedmiotową problematykę.
Dowódca JW NIL
płk Mirosław KRUPA
12 3