W imieniu Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdzam, że szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, z należytą starannością i rzetelnością. Życzliwe o otwarte nastawienie Pana Przemysław Grabowskiego do wymagań Sądu Okręgowego w Warszawie zachęcają do kontynuowania współpracy.
Z-ca Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie
Anna Badelska
Niezmiernie miło nam zarekomendować usługi Pana XXX instruktora w firmie Global Protection Group. W ramach współpracy Pan XXX współprowadził w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2015 r. szkolenie specjalistyczne z zakresu zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców w ramach zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w sytuacji konieczności użycia broni palnej (z elementami komunikacji w języku angielskim). Szkolenie odbyło się w oparciu o obiekty szkoleniowe Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W powyższych zajęciach szkoleniowych wzięło udział czterdziestu funkcjonariuszy współpracujących służb: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.
Pan XXX odpowiadał za obszary "Taktyka Specjalna" oraz "Strzelanie z broni palnej" i w tym zakresie przeprowadził szkolenie obejmujące m.in. zagadnienia:
- strzelanie treningowe, strzelenia indywidualne i zespołowe,
- taktyki i techniki wejścia do obiektu realizacji, prowadzenie działań w obiekcie, wykorzystanie sprzętu wyłomowego, zabezpieczenie budynku i osób w nim przebywających.
Instruktor wykazał się zarówno zaangażowanie, jak i pełnym profesjonalizmem podczas realizacji ww. szkolenia. Wysoka Fachowość Pana XXX oraz doświadczenie w realizacji tego typu działań pozwoliły na efektywne wykorzystanie zarówno czasu, jak i potencjału uczestników.
Pan XXX jest godnym polecenia instruktorem, wykazał dużą staranność o sprawny przebieg szkolenia i bez zastrzeżeń wywiązał się zawartej umowy, a wysoka jakość świadczonych usług świadczy o Jego profesjonalizmie.
Komendant 
Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu
płk SG Mieczysław Kurek
W imieniu huty ArcelorMittal Warszawa chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie od sierpnia do grudnia 2014 roku cyklu szkoleń z zakresu Materiałów Niebezpiecznych Pochodzenia Wojskowego w złomie.

Szkoleniem tym objętych zostało około 500 pracowników firm złomowych realizujących dostawy złomu do naszej huty. Także pracownicy stalowni huty oraz spółki Silscrap realizującej zaopatrzenie w złom hut koncernu ArcelorMittal w Polsce uczestniczyli w tych szkoleniach. Szkolenia zorganizowane były na terenie huty w Warszawie oraz oddziału Silscrap w Bielsku Białej.

Elementem uzupełniającym zrealizowanym przez GPG były także prezentacje umieszczone na naszych stronach internetowych przeznaczone dla pracowników dostawców, którzy nie uczestniczyli osobiście w szkoleniach.

Szkolenia spotkały się z uznaniem zarówno ze strony uczestników jak i organów ArcelorMittal Warszawa.
Manager 
Piotr Rogalewski
IBCOL Polska Sp. z o. o. jako wyłączny dystrybutor sprzętu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firmy Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH oraz wielu innych producentów sprzętu ochronnego, poleca usługi firmy Global Protection Group.
 
Szkoleniowcami firmy Global Protection Group są certyfikowani instruktorzy, wywodzący się z rządowych ośrodków szkoleniowych MON i MSW, i oferują profesjonalne szkolenia z zakresu oferowanych przez nas urządzeń.
Magda Heese
Prezes IBCOL Polska Sp. z o. o.

W imieniu Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdzam, że szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie. Pan Przemysław Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Global Protection Group został przez uczestników szkoleń oceniony bardzo dobrze pod kątem merytorycznym i dydaktycznym. Usługa ta wykonana została w sposób prawidłowy oraz bez żadnych zastrzeżeń.

Dyrektor Sądu Okręgowego
Dorota Ludwiniak

Niniejszym mam przyjemność zarekomendować Przemysława GRABOWSKIEGO z firmy Global Protection Group jako rzetelnego współpracownika. Wysoka wiedza z zakresu ochrony, elastyczność, życzliwość i otwartość wobec klienta jest niewątpliwie wizytówki Przemysława GRABOWSKIEGO, która sprawia, że współpraca układa się bezproblemowo.

Robert Rebizant
Biuro Prawno - Detektywistyczne SATOR

Proszę o przyjęcie podziękowań za profesjonalne i nowoczesne przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Rzetelność, wiedza teoretyczna oraz praktyka i doświadczenie jakim Pan dysponuje skutkują podniesieniem wiedzy i sprawności naszych policjantów, co ma wielki wpływ na ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób, w stosunku do których podejmują oni interwencje.
Zajęcia, które Pan prowadził dla funkcjonariuszy naszej jednostki spełniły oczekiwania uczestników i przyczyniły się do wyższego poziomu ich wyszkolenia. Bez wątpienia wykorzystają zdobytą wiedzę praktyczną i teoretyczną w codziennej służbie.
Dziękując za współpracę wyrażam nadzieję, iż będzie ona nadal kontynuowana w celu podnoszenia kwalifikacji uczestników szkoleń.

Komendant Miejski Policji w Legnicy
insp. mgr Sławomir Bąk

Potwierdzam, że firma Global Protection Group przeprowadziła profesjonalne szkolenie dla pracowników firmy Vector Synergy Sp. z o.o. Szkolenie nosiło tytuł "Individual Common Core Skills" i przygotowywało uczestników do pracy na terenie Afganistanu, gdzie występuje zagrożenie związane z działaniami wojennymi. Szkolenie zawierało część teoretyczną oraz praktyczną, zostało przeprowadzone w sposób rzetelny pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
Polecam firmę Global Protection Group instytucjom publicznym oraz firmom jako partnera godnego współpracy i zaufania.

Piotr Harasimowicz
Prezes Zarządu VECTOR SYNERGY

Podziękowania dla Global Protection Group w dowód uznania za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów.
Link do referencji.

Dowódca JWK
płk Wiesław Kukuła

Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny reprezentujący wysoki poziom przygotowania pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Na uznanie zasługuje profesjonalny sposób przeprowadzania zajęć, umiejętnie dobrane ćwiczenia praktyczne, jak również bardzo dobre zabezpieczenie szkolenia w materiały poglądowe. Z wielką satysfakcją stwierdzam, że firma GLOBAL PROTECTION GROUP świadczy usługi szkoleniowe na wysokim poziomie metodycznym i praktycznym.

płk dypl. pil. Jacek Pszczoła
D-ca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

1 23