Organizując operacje ochrony osób VIP kierujemy się zasadą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy minimalnej ingerencji w życie codzienne klientów. W tym celu przeprowadzamy rozpoznanie umożliwiające nam oszacowanie zagrożeń oraz sporządzenie odpowiedniego planu ochrony. Indywidualnie do każdego zlecenia dobieramy siły i środki niezbędne do skutecznej realizacji zadania. Nasze działania wykonujemy w formie stałej lub doraźnej na terenie całego kraju oraz za granicą.
 
W zakresie ochrony osób VIP oferujemy m.in. następujące działania:
  • Fizyczna i techniczna ochrona osób;
  • Ochrona posesji, obiektów mieszkalnych i biurowych;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas podróży, wyjazdów służbowych i wypoczynkowych;
  • Działania kontrinwigilacyjne oraz rozpoznanie i zabezpieczenie pirotechniczne;
  • Ochrona imprez okolicznościowych, konferencji i spotkań biznesowych.
 
Nasze działania wiążemy z niezależnymi audytami bezpieczeństwa świadczonymi przez firmy międzynarodowe, specjalizujące się w analizach dotyczących ryzyka oraz zagrożeń. Wszystkie czynności ochronne są wykonywane z poszanowaniem prawa, norm etycznych oraz z zachowaniem pełnej dyskrecji.