Rozpoznawania przedmiotów niebezpie... - 23.08.2016 -
Program szkolenia został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Sojuszniczej Doktrynie ws. Przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym NATO AJP 3.15 (Alied Joint Doctrine for Countering Improvised Explosive Device).
Grupa Interwencyjna Służby Więzienn... - 23.08.2016 -
Grupy interwencyjne Służby Więziennej (GISW) powołane zostały przez Dyrektorów Okręgowych SW na podstawie zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania etatowych GISW, podpisanego 31 marca 2010 r. przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Powstanie takich grup uderzeniowych, mobilnych, dobrze wyposażonych i uzbrojonych stanowi jeden z elementów realizacji reformy służby ochronnej w Służbie Więziennej.
Kurs przeciwdziałania improwizowany... - 23.08.2016 -
"Improwizowane urządzenia wybuchowe to urządzenia wykonane w sposób improwizowany, zawierające niszczące, śmiertelne, szkodliwe środki pirotechniczne lub zapalające środki chemiczne przeznaczone do niszczenia, unieszkodliwienia, nękania lub odwracania uwagi. Mogą zawierać materiały wojskowe, ale zwykle skonstruowane są z elementów pochodzących z innych źródeł." - słownik terminów i definicji wojsk inżynieryjnych NATO – AAP – 6.
Commercial Metals Company - 07.07.2016 -
Commercial Metals Company to globalne przedsiębiorstwo zajmujące się ekonomicznym recyklingiem, produkcją, przetwórstwem stali i handlem. Firma CMC z siedzibą w Irving, w stanie Teksas prowadzi działalność w ponad 120 lokalizacjach takich jak zakłady recyklingu, huty stali, zakłady prefabrykacji stali, biura marketingu i dystrybucji, hurtownie materiałów budowlanych, ciepłownie i inne w ponad 12 krajach.
Szkolenia strzeleckie z udziałem by... - 08.08.2015 -
Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Szkolenie prowadzą instruktorzy wywodzący się z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).
12 3 4