Rozpoznawania przedmiot贸w niebezpi... - 23.08.2016 -
Program szkolenia zosta艂 przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Sojuszniczej Doktrynie ws. Przeciwdzia艂ania Improwizowanym Urz膮dzeniom Wybuchowym NATO AJP 3.15 (Alied Joint Doctrine for Countering Improvised Explosive Device).
Grupa Interwencyjna S艂u偶by Wi臋zi... - 23.08.2016 -
Grupy interwencyjne S艂u偶by Wi臋ziennej (GISW) powo艂ane zosta艂y przez Dyrektor贸w Okr臋gowych SW na podstawie zarz膮dzenia w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania etatowych GISW, podpisanego 31 marca 2010 r. przez Dyrektora Generalnego S艂u偶by Wi臋ziennej. Powstanie takich grup uderzeniowych, mobilnych, dobrze wyposa偶onych i uzbrojonych stanowi jeden z element贸w realizacji reformy s艂u偶by ochronnej w S艂u偶bie Wi臋ziennej.
Kurs przeciwdzia艂ania improwizowan... - 23.08.2016 -
"Improwizowane urz膮dzenia wybuchowe to urz膮dzenia wykonane w spos贸b improwizowany, zawieraj膮ce niszcz膮ce, 艣miertelne, szkodliwe 艣rodki pirotechniczne lub zapalaj膮ce 艣rodki chemiczne przeznaczone do niszczenia, unieszkodliwienia, n臋kania lub odwracania uwagi. Mog膮 zawiera膰 materia艂y wojskowe, ale zwykle skonstruowane s膮 z element贸w pochodz膮cych z innych 藕r贸de艂." - s艂ownik termin贸w i definicji wojsk in偶ynieryjnych NATO – AAP ̵...
Commercial Metals Company - 07.07.2016 -
Commercial Metals Company to globalne przedsi臋biorstwo zajmuj膮ce si臋 ekonomicznym recyklingiem, produkcj膮, przetw贸rstwem stali i handlem. Firma CMC z siedzib膮 w Irving, w stanie Teksas prowadzi dzia艂alno艣膰 w ponad 120 lokalizacjach takich jak zak艂ady recyklingu, huty stali, zak艂ady prefabrykacji stali, biura marketingu i dystrybucji, hurtownie materia艂贸w budowlanych, ciep艂ownie i inne w ponad 12 krajach.
Szkolenia strzeleckie z udzia艂em b... - 08.08.2015 -
Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Szkolenie prowadz膮 instruktorzy wywodz膮cy si臋 z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).
12 3 4