Szkolenie strzeleckie
12.07.2014
Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Zaj?cia prowadzone s? na dowolnych modelach broni, wskazanych przez zamawiaj?cego. Strzelania prowadzimy z broni w?asnej oraz z broni zleceniodawcy.
 
W trakcie szkole? uczymy kursantów prawid?owej obs?ugi broni, usuwania zaci?? oraz w?a?ciwych postaw strzeleckich i wszelkich aspektów zwi?zanych z bezpieczn? obs?ug? broni. Program zaj?? jest indywidualnie ustalany z zamawiaj?cym. Przygotowujemy konspekty szkoleniowe zgodne z wytycznymi MON lub MSW. Szkolenie prowadz? instruktorzy wywodz?cy si? z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).
 
 
 
szkolenia strzeleckie, szkolenie z broni palnej, strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, szkolenia s?u?b mundurowych, szkolenia policji, szkolenia ochrony,