Szkolenia EOR / EOD
24.10.2014
Bloki szkoleniowe kursów pirotechnicznych zosta?y podzielone na dwie kategorie:
- AWARENESS - zawieraj?c? podstawow? wiedz? z danego zakresu przeznaczon? dla wszystkich ?o?nierzy;
- ADVANCE - programy zawansowane obejmuj?ce informacje specjalistyczne, skierowane do cz?onków pododdzia?ów zajmuj?cych si? rozpoznaniem oraz neutralizacj? przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych oraz improwizowanych urz?dze? wybuchowych (EOR, EOD, IEDD),  operatorów, pirotechników oraz techników zaanga?owanych w dzia?ania saperskie. 
 
Blok pierwszy: UXO
Blok drugi: LANDMINE
Blok trzeci: BREACHING
Blok czwarty: BOOBY TRAPS/IED
Blok pi?ty: PBIED, SVBIED – ATAKI SAMOBÓJCZE, VBIED - SAMOCHODY PU?APKI
Blok szósty: C-IED
 
 
szkolenia wojska, szkolenia eod, szkolenia eor, szkolenia saperskie, szkolenia minerskie, szkolenia antybombowe, szkolenia pirotechniczne, szkolenia C-IED, improwizowane urz?dzenia wybuchowe, zamachy bombowe