Taktyczno-strzeleckie szkolenie ochrony osobistej VIP
25.10.2014

Szkolenie ma na celu przygotowa? kursantów do wykorzystania broni palnej w trakcie odparcia ataku na osob? chronion? VIP. Zaj?cia skierowane s? do osób posiadaj?cych co najmniej podstawow? wiedz? z zakresu obs?ugi broni. 

 

 

ochrona osób, ochrona vip, ochrona osobista, ochrona osób vip, ochrona osobista vip, taktyka ochrony vip, taktyka ochrony osób, taktyka ochrony osobistej, organizacja ochrony vip, organizacja ochrony osobistej, dzia?ania ochrony osobistej, dzia?ania ochrony vip, szkolenia strzeleckie, szkolenie z broni palnej, strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu,