CQB – szkolenie dla Policji
19.09.2013

Zdj?cia pochodz? ze szkolenia podstawowego CQB realizowanego w maju 2013 roku w Legnicy. W zaj?ciach brali udzia? funkcjonariusze wydzia?ów prewencji Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej oraz pionu kryminalnego. 

 

 

szkolenia strzeleckie, szkolenie z broni palnej, grom, szkolenie z grom, strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, szkolenia s?u?b mundurowych, szkolenia policji, szkolenia ochrony, szkolenia s?u?by wi?ziennej, szkolenia wojska, szkolenia antyterrorystyczne, szkolenia specjalne, szkolenia kontrterrorystyczne, szkolenia taktyczne, CQB, czarna taktyka, paramedyka, TCCC, czerwona taktyka, ratownictwo taktyczne, walka w terenie zurbanizowanym, walka w terenie niezurbanizowanym, szkolenia saperskie, EOR, rozpoznanie sapersko-minerskie, rozpoznanie pirotechniczne,