Szkolenia strzeleckie z udzia?em by?ych operatorów JW GROM
08.08.2015
Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Zaj?cia prowadzone s? na dowolnych modelach broni, wskazanych przez zamawiaj?cego. 
W trakcie szkole? uczymy kursantów prawid?owej obs?ugi broni, usuwania zaci?? oraz w?a?ciwych postaw strzeleckich i wszelkich aspektów zwi?zanych z bezpieczn? obs?ug? broni.
Program zaj?? jest indywidualnie ustalany z zamawiaj?cym. Przygotowujemy konspekty szkoleniowe zgodne z wytycznymi MON lub MSW.
Szkolenie prowadz? instruktorzy wywodz?cy si? z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).
 
 
 
szkolenia strzeleckie, szkolenie z broni palnej, grom, szkolenie z grom, strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, szkolenia s?u?b mundurowych, szkolenia policji, szkolenia ochrony, szkolenia s?u?by wi?ziennej, szkolenia wojska, s?u?ba wi?zienna, szkolenia antyterrorystyczne, szkolenia specjalne, szkolenia kontrterrorystyczne, szkolenia taktyczne, CQB, czarna taktyka, paramedyka, TCCC, czerwona taktyka, ratownictwo taktyczne, zielona taktyka, walka w terenie zurbanizowanym, walka w terenie niezurbanizowanym,