Kurs przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym
23.08.2016
Celem podstawowego kursu C-IED jest:
  1. Zapoznanie szkolonych z podstawowymi informacjami w zakresie systemu przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED).
  2. Przedstawienie procedur postępowania ukierunkowanych na unieszkodliwienie urządzenia IED, w tym:
  • przewidywanie działań przeciwnika związanych z IED;
  • zapobieganie tym działaniom;
  • wykrywanie materiałów, elementów i urządzeń używanych do konstruowania IED,
  • neutralizowanie podłożonych IED i/lub środków używanych do ich inicjowania;
  • minimalizacja skutków ataku.
  1. Zapoznanie z procedurami w przypadku ataku z użyciem IED oraz ataku kompleksowego.
  2. Prowadzenie działań w warunkach zagrożenia wystąpienia IED.

RELACJA ZE SZKOLENIA
 
 
szkolenia wojska, szkolenia eod, szkolenia eor, szkolenia saperskie, szkolenia minerskie, szkolenia antybombowe, szkolenia pirotechniczne, szkolenia C-IED, improwizowane urządzenia wybuchowe, zamachy bombowe