Grupa Interwencyjna Służby Więziennej (GISW)
23.08.2016
Grupy interwencyjne Służby Więziennej (GISW) powołane zostały przez Dyrektorów Okręgowych SW na podstawie zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania etatowych GISW, podpisanego 31 marca 2010 r. przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Powstanie takich grup uderzeniowych, mobilnych, dobrze wyposażonych i uzbrojonych stanowi jeden z elementów realizacji reformy służby ochronnej w Służbie Więziennej.
 
Głównym zadaniem 15 grup interwencyjnych SW jest podejmowanie działań w sytuacji szczególnego zagrożenia związanego z pożarem, katastrofą lub klęską żywiołową, które mają miejsce na terenie jednostek organizacyjnych SW albo podczas transportowania osadzonych.
 
Grupy te przeznaczone są również do wykonywania takich zadań jak np. zabezpieczanie i konwojowanie osadzonych tzw. „niebezpiecznych” lub innych wymagających wzmożonych działań ochronnych. Ponadto mają realizować zadania zmierzające do zapobiegania zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidowania ich skutków, m.in. poprzez prowadzenie codziennych czynności kontrolnych, takich jak kontrola osadzonych, cel mieszkalnych, miejsc pracy, osób przybywających na widzenia, itp. czynności.
 
 

szkolenia służb mundurowych, szkolenia policji, szkolenia ochrony, szkolenia służby więziennej, szkolenia wojska, służba więzienna, szkolenia antyterrorystyczne, szkolenia specjalne, szkolenia kontrterrorystyczne, szkolenia strzeleckie, szkolenia taktyczne, CQB, czarna taktyka, paramedyka, TCCC, czerwona taktyka, ratownictwo taktyczne, szkolenia saperskie, EOR,