Rozpoznawania przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych
23.08.2016
Program szkolenia został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Sojuszniczej Doktrynie ws. Przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym NATO AJP 3.15 (Alied Joint Doctrine for Countering Improvised Explosive Device).
 
Celem kursu było przygotowanie uczestników do: 
  • prowadzenia rozpoznania ludzi, pojazdów oraz terenu w zróżnicowanym środowisku,
  • identyfikowania Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN), niewybuchów i niewypałów (UXO), improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) oraz przestrzegania właściwych procedur bezpieczeństwa,
  • rozpoznawania  potencjalnych zamachowców-samobójców, 
  • działania na punkcie kontrolnym oraz w terenie zaminowanym, 
  • podstawowych operacji neutralizacji PWiN,
  • planowania operacji związanych z rozpoznaniem i neutralizacją PWiN wykrytych w przeszukiwanych obiektach.
 
RELACJA ZE SZKOLENIA EOR
 
 
szkolenia wojska, szkolenia eod, szkolenia eor, szkolenia saperskie, szkolenia minerskie, szkolenia antybombowe, szkolenia pirotechniczne, szkolenia C-IED, improwizowane urządzenia wybuchowe, zamachy bombowe