Advanced Global Executive / Close Protection & Security Risk Management (Hostile Environments)
30.09.2013

Mi?dzynarodowe szkolenie z zakresu ochrony osobistej VIP realizowanej w rejonach wysokiego ryzyka. Zaj?cia prowadzili instruktorzy z Wielkiej Brytanii i W?och, a uczestniczyli w nich pracownicy ochrony z Polski zza granicy oraz funkcjonariusze s?u?b pa?stwowych.

Program szkolenia obejmowa? ?wiczenia z zakresu organizacji i realizacji dzia?a? ochronnych, poruszanie si? w szykach pieszych i zmotoryzowanych, reakcje na atak oraz strzelanie dynamiczne, sposoby ewakuacji VIP-a.

 

 

ochrona osób, ochrona vip, ochrona osobista, ochrona osób vip, ochrona osobista vip, taktyka ochrony vip, taktyka ochrony osób, taktyka ochrony osobistej, organizacja ochrony vip, organizacja ochrony osobistej, dzia?ania ochrony osobistej, dzia?ania ochrony vip, PSD, personal security detail,