MIX – szkolenia GPG
01.10.2013

Indywidualnie dobieramy program szkole? do specyfiki pracy kursantów oferuj?c szeroki zakres zaj?? edukacyjnych. Przygotowujemy kursy m.in. z zakresu:

 • ochrona osób, PSD, close protection,
 • przebywania w regionach wysokiego ryzyka np. obj?tych dzia?aniami wojennymi,
 • terroru bombowego, EOR/EOD, broni masowego ra?enia,
 • negocjacji i kontaktu z osobami agresywnymi,
 • wspó?pracy z mediami, kontr inwigilacji,
 • taktyki konwojowania, CQC/CQB, wyszkolenia strzeleckiego,
 • zatrzymywania niebezpiecznych osób, walki wr?cz (technik interwencji),
 • ratownictwa taktycznego (TCCC) i pierwszej pomocy,
 • bezpiecze?stwa osobistego top managementu,
 • ochrony osobistej vip w systemach otwartym i zamkni?tym,
 • dzia?a? anty- i kontr- terrorystycznych,
 • oraz wiele, wiele innych.

 

 

ochrona osób, ochrona vip, ochrona osobista, ochrona osób vip, ochrona osobista vip, taktyka ochrony vip, taktyka ochrony osób, taktyka ochrony osobistej, organizacja ochrony vip, organizacja ochrony osobistej, dzia?ania ochrony osobistej, dzia?ania ochrony vip, kontrinwigilacja, kontrobserwacja, bezpiecze?stwo VIP, bezpiecze?stwo biznesu, bezpiecze?stwo chronionych osób, szkolenia strzeleckie, szkolenie z broni palnej, grom, szkolenie z grom, strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, szkolenia s?u?b mundurowych, szkolenia policji, szkolenia ochrony, szkolenia s?u?by wi?ziennej, szkolenia wojska, szkolenia antyterrorystyczne, szkolenia specjalne, szkolenia kontrterrorystyczne, szkolenia taktyczne, CQB, czarna taktyka, paramedyka, TCCC, czerwona taktyka, ratownictwo taktyczne, walka w terenie zurbanizowanym, walka w terenie niezurbanizowanym, szkolenia saperskie, EOR, rozpoznanie sapersko-minerskie, rozpoznanie pirotechniczne, PSD, personal security detail,