Operacje wojskowe w Afganistanie
01.10.2013

Od wielu lat instruktorzy GPG bior? udzia? w szkoleniu jednostek wojskowych operuj?cych w Afganistanie. Do?wiadczenie zdobywane podczas misji pozwala im na sta?e aktualizowanie posiadanej wiedzy oraz tworzenie nowych rozwi?za? taktycznych. Dzi?ki temu oferowane przez GPG szkolenia s? na najwy?szym poziomie.

 

 

 
 
szkolenia strzeleckie, szkolenie z broni palnej, szkolenia s?u?b mundurowych, szkolenia policji, szkolenia ochrony, szkolenia wojska, szkolenia antyterrorystyczne, szkolenia specjalne, szkolenia kontrterrorystyczne, szkolenia taktyczne, CQB, czarna taktyka, paramedyka, TCCC, czerwona taktyka, ratownictwo taktyczne, walka w terenie zurbanizowanym, walka w terenie niezurbanizowanym, szkolenia saperskie, EOR, rozpoznanie sapersko-minerskie, rozpoznanie pirotechniczne, ochrona osób, ochrona vip, ochrona osobista, taktyka ochrony vip, taktyka ochrony osób, taktyka ochrony osobistej, PSD, personal security detail,