Szkolenia dla ArcelorMittal - 24.01.2015 -
ArcelorMittal – największy producent stali na świecie. W 2007 ArcelorMittal osiągnął przychody wynoszące 105,2 miliarda USD. W 2014 roku firma Global Protection Group na zlecenie ArcelorMittal przeszkoliła blisko 500 osób w zakresie rozpoznawania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN).
Taktyczno-strzeleckie szkolenie och... - 25.10.2014 -
Szkolenie ma na celu przygotować kursantów do wykorzystania broni palnej w trakcie odparcia ataku na osobę chronioną VIP. Zajęcia skierowane są do osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z zakresu obsługi broni.
Szkolenia EOR / EOD - 24.10.2014 -
Bloki szkoleniowe kursów pirotechnicznych zostały podzielone na dwie kategorie: - AWARENESS - zawierającą podstawową wiedzę z danego zakresu przeznaczoną dla wszystkich żołnierzy; - ADVANCE - programy zawansowane obejmujące informacje specjalistyczne, skierowane do członków pododdziałów zajmujących się rozpoznaniem oraz neutralizacją przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych (EOR, EOD, IEDD), ...
Szkolenia z psami (K9) - 24.10.2014 -
Realizujemy szkolenia z psami obejmujące następujące zakresy: 1. Wykorzystanie psów służbowych do ochrony baz i obiektów. 2. Przeznaczenie, organizacja i charakter pracy psów służbowych na misji. 3. Wykorzystanie psów służbowych w patrolach Temporary Check Point (TCP). 4. Zasady pracy psów służbowych podczas operacji Cordon & Search. 5. Oswajanie psów ze strzałami i detonacjami podczas pracy przy wykorzystaniu środków pozoracji pol...
Szkolenie obsady Entry Control Poin... - 12.07.2014 -
Szkolenie obsady ECP (CP) w zakresie zatrzymania osób stwarzających zagrożenie.
Szkolenie strzeleckie - 12.07.2014 -
Zdjęcia pochodzą z podstawowego szkolenie strzeleckiego z broni palnej, krótkiej typu pistolet.
1 23 4