Taktyczne szkolenie specjalne strze... - 21.04.2014 -
Zdjęcia pochodzą ze szkolenia zrealizowanego w kwietniu i we wrześniu 2014 roku na poligonie w Nadarzycach na potrzebę wyselekcjonowanej grupy żołnierzy Force Protection. Głównym instruktorem był ex operator JW GROM, który przez 9 lat pełnił funkcję snajpera.
Szkolenia ochrony Parlamentu RP - 04.01.2014 -
Global Protection Group od 2011 roku nieprzerwanie bierze czynny udział w podnoszeniu wiedzy i umiejętności pracowników Straży Marszałkowskiej. Szkoliliśmy strażników w zakresie identyfikacji oraz postępowania z osobami niebezpiecznymi, prowadzenia prenegocjacji w sytuacjach kryzysowych. Przygotowaliśmy ochronę Parlamentu RP w dziedzinie umiejętności miękkich pozwalających rozmową rozwiązać konflikt bez wdawania się w konfrontację sił...
Współpraca z KGHM Polska Miedź S... - 25.11.2013 -
KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z największych polskich spółek skarbu państwa i czołowym producentem miedzi oraz srebra rafinowanego na świecie. Dotychczasowa współpraca GPG i Kombinatu obejmowała usługi doradcze w obszarze ochrony i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz szkolenia specjalistyczne.
Zatrzymywanie niebezpiecznych osób... - 03.10.2013 -
Szkolenie z zakresu zatrzymywania niebezpiecznych osób w pojazdach zrealizowane dla funkcjonariuszy Policji. W celu przygotowania rzetelnego materiału szkoleniowego, część ćwiczeń została zarejestrowana za pomocą kamer GoPro. Nagrania w przyszłości zostaną wykorzystane w celu edukowania kolejnych grup policjantów. Zarówno poprzez analizę powstałych w czasie zajęć błędów jak i tworzenie nowych rozwiązań taktycznych.
Operacje wojskowe w Afganistanie - 01.10.2013 -
Od wielu lat instruktorzy GPG biorą udział w szkoleniu jednostek wojskowych operujących w Afganistanie. Doświadczenie zdobywane podczas misji pozwala im na stałe aktualizowanie posiadanej wiedzy oraz tworzenie nowych rozwiązań taktycznych. Dzięki temu oferowane przez GPG szkolenia są na najwyższym poziomie.
31 Baza Lotnictwa Taktycznego - 01.10.2013 -
Od 2012 roku jesteśmy w stałej współpracy z 31BLT (baza NATO) w zakresie szkolenia Force Protection oraz zespołu EOD. Przygotowywaliśmy żołnierzy do certyfikacji NATO oraz bezpośrednio do operacji wojskowych prowadzonych w Afganistanie.
1 2 34