Zajęcia zamieszczone w tabeli szkoleń są treningami otwartymi. Uczestniczyć w nich mogą żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych jak i osoby prywatne (cywile). Wymagania stawiane kursantom to pełnoletność, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna (niezbędne  TYLKO podczas zaawansowanych szkoleń praktycznych) oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Uwaga - do udziału w niektórych szkoleniach (o wyższym poziomie zaawansowania) może być niezbędne ukończenie część podstawowej danego kursu.

Pełen katalog oferowanych zajęć znajduje się w częśći Szkolenia i tam zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane (żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych) zainteresowane przygotwaniem kursów dostępnych tylko dla nich. 
Styczeń 2018 Podstawowe szkolenie strzeleckie z broni krótkiej 1 400 zł brak miejsc
..
Podstawowe szkolenie strzeleckie z broni krótkiej
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bez uprawnień do posiadania broni!!!
 
Szkolenie dla osób bez znajomości broni palnej lub z małym doświadczeniem w jej obsłudze. Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do skutecznego i bezpiecznego posługiwania bronią palną krótką typu pistolet. Uczestnicy zajęć poznają budowę i zasadę działania broni, postawy strzeleckie, metody zmiany pozycji oraz poruszania się z bronią, sposoby prowadzenia celnego ognia, a także usuwania zacięć.
Ze względu na bardzo obszerny zakres tematyczny, szkolenie zostało podzielone na odrębne części podczas których będziemy się skupiać na wybranych zagadnieniach. W trakcie pierwszego etapu, kursanci poznają budowę i zasady działania najbardziej popularnych pistoletów, zasady bezpieczeństwa, wybrane postawy strzeleckie, właściwy chwyt broni oraz  będą prowadzić ogień na krótkim dystansie.
Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. 
 
Tematyka zajęć realizowanych podczas całego kursu:
 1. Budowa broni oraz zasady działania.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Postawy strzeleckie –  wady i zalety.
 4. Dobywanie broni.
 5. Metody przeładowania.
 6. Wymiana magazynka.
 7. Zacięcia broni oraz metody ich usuwania.
 8. Poruszanie się z bronią oraz zmiany postawy.
 9. Strzelanie na celność oraz skupienie.
 10. Strzelanie do kilku celów.
 
Termin zajęć: styczeń 2018 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce szkolenia: Dobroszyce k. Oleśnicy, województwo dolnośląskie.
Cena: 400 zł.
Luty 2018 Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną 2 990 zł 6
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną

Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców.
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.
Zajęcia prowadzi doświadczony negocjator, uczestnik szeregu szkoleń i spotkań międzynarodowych organizowanych przez Bundeskriminalamt i Polizei Sachsen.

Zakres szkolenia:

 1. Prenegocjacje i sytuacje kryzysowe - definicja i charakterystyka.
 2. Geneza negocjacji, syndrom sztokholmski i limski - historia i charakterystyka.
 3. Fazy sytuacji kryzysowych - czyli „co czuje sprawca”.
 4. Kategorie sprawców i ich charakterystyka - stany psychiczne w kontekście:  zaburzeń psychicznych, chorób, środków odurzających, psychotropów,  alkoholu (sinusoida emocjonalna), motywacja sprawców.
 5. Rodzaje komunikacji i ich wykorzystanie.
 6. Uniwersalne wskazówki do poprawnego negocjowania.
 7. Wskazówki do rozmowy po wstępnym zdiagnozowaniu typu sprawcy.
 8. Metody stabilizacji emocjonalnej.
 9. Schody behawioralne:
  • aktywne słuchanie
  • empatia
  • nawiązanie dobrych relacji
  • uzyskanie wpływu
  • zmiana zachowania sprawcy
 10. Aspekty prawne reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 11. Analiza teoretyczna przykładowych sytuacji kryzysowych podczas pracy.
 12. Symulacje, scenariusze sytuacyjne - zajęcia praktyczne.
 
Czas trwania: 2 dni.
Termin: luty 2018 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Wrocław.
Cena: 990 zł netto. 

Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
Luty 2018 Taktyczno-strzeleckie szkolenie ochrony VIP (poziom podstawowy, cz.1) 1 500 zł 6
..
Taktyczno-strzeleckie szkolenie ochrony VIP (poziom podstawowy, cz.1)
Szkolenie doskonalące bojowe umiejętności użycia broni palnej krótkiej  w trakcie odparcia ataku na osobę chronioną. Zajęcia skierowane są do osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę w obsłudze broni palnej. Ćwiczenia są realizowane w trzech poziomach zaawansowania, a każdy jest podzielone na trzy etapy. 
 
Zakres szkolenia:
1. Zasady bezpieczeństwa (przypomnienie).
2. Niezbędne wyposażenie.
3. Balistyka (przypomnienie).
4. Postawy strzeleckie (przypomnienie).
5. Metody szybkiego dobywania i przeładowywania broni.
6. Metody dobywania broni spod ubrania.
7. Wykorzystanie osłon i prowadzenie ognia.
8. Reakcja na atak w szyku pieszym.
9. Strzelanie w ruchu. 
10. Strzelanie do kilku celów.
 
Czas trwania: 5 godzin.
Miejsce zajęć: Dobroszyce k. Oleśnicy, województwo dolnośląskie.
Termin: luty 2018 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Cena: 500 zł.
Luty / marzec 2018 Warsztaty taktyczne PSD 3 1100 zł 5
..
Warsztaty taktyczne PSD
Cel szkolenia:  
- przygotowanie kursantów do realizowania operacji ochronnych w regionach wysokiego ryzyka.
 
Korzyści z uczestniczenia w zajęciach:
- poznanie podstaw organizacji działań ochronnych oraz przygotowania zespołu PSD,
- zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu poruszania się w pieszych formacjach ochronnych, 
- zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu pracy z bronią krótką i długą podczas działań ochronnych, 
- zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu działania w zespole ochronnym podczas wrogiego ataku oraz ewakuacji VIP-a, 
- zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zabezpieczenia miejsca pobytu VIP-a.
 
Zakres szkolenia:
1. Podstawy planowania operacji ochronnych.
2. Zadania poszczególnych członków zespołu.
3. Dobór wyposażenia osobistego.
4. Formacje piesze:
 • formacje 2-,3-,4-,5-,6-osobowe,
 • formacje wieloosobowe z wykorzystaniem „satelit”.
5. Praca z bronią krótką i długą podczas zadań ochronnych.
6. Wykorzystanie środków łączności.
7. Reakcja na atak.
8. Metody ewakuacji osoby chronionej.
9. Zabezpieczenie miejsca tymczasowego pobytu VIP-a.
10. Scenariusze sytuacyjne - ćwiczenia praktyczne. 
 
Szkolenie kończy egzamin praktyczny!
 
Czas trwania: 3 dni.
Termin: luty / marzec 2018 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce szkolenia: Pod Dudziarzem, Radomierz 71, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie. 
Koszt: 1100 zł netto*, koszt całodobowego wyżywienia i noclegów +315 zł.
*Zwolnione z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.
Kwiecień 2018 Organizacja ochrony VIP 4 1300 zł 5
..
Organizacja ochrony VIP
 • Fundamentalne szkolenie z zakresu organizacji operacji ochronnych.
 • Program oparty na międzynarodowych wytycznych.
 • Podczas zajęć kursanci będą tworzyć "narzędzia" do dalszej pracy.
 • Szkolenie stanowi podstawę do dalszych zajęć z zakresu ochrony osób, m.in.: "Rekonesans w działaniach ochronnych" i "Taktyka ochrony osób".
 • Są to zajęcia wspólne dla cykli szkoleniowych „Ochrona osobista VIP (Executive Protection)” i „Ochrona osobista wysokiego ryzyka (Protective Security Detail - PSD)”.
 
Cel szkolenia:  
- przygotowanie kursantów do organizowania operacji ochronnych. 
 
Zakres szkolenia:
 1. Pierwszy kontakt z klientem.
 2. Zbieranie informacji - tworzenie listy kontrolnej.
 3. Analiza zagrożeń.
 4. Tworzenie planów ochrony:
  a) konwoju,
  b) stałego miejsca pobytu.
 5. Dobór członków zespołu.
 6. Dobór niezbędnego wyposażenia.
 7. Ćwiczenia praktyczne - przygotowywanie kompleksowych operacji ochronnych.
 
Termin: kwiecień 2018 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Czas trwania: dwa zjazdy weekendowe, w sumie cztery dni.
Miejsce szkolenia: Wrocław. 
Koszt: 1300 zł netto*
* Zwolnione  z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE TERMIN ZGŁOSZENIA.
 
Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
Kwiecień 2018 Taktyczno-strzeleckie szkolenie ochrony VIP (poziom podstawowy, cz.2) 1 500 zł 7
..
Taktyczno-strzeleckie szkolenie ochrony VIP (poziom podstawowy, cz.2)
Szkolenie doskonalące bojowe umiejętności użycia broni palnej krótkiej  w trakcie odparcia ataku na osobę chronioną. Zajęcia skierowane są do osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę w obsłudze broni palnej. Ćwiczenia są realizowane w trzech poziomach zaawansowania, a każdy jest podzielone na trzy etapy. 
 
Zakres szkolenia:
1. Zasady bezpieczeństwa (przypomnienie).
2. Metody szybkiego dobywania i przeładowywania broni.
3. Metody dobywania broni spod ubrania.
4. Wykorzystanie osłon i prowadzenie ognia.
5. Reakcja na atak w szyku pieszym.
6. Strzelanie w ruchu. 
7. Strzelanie do kilku celów.
8. Scenariusze taktyczne.
 
Czas trwania: 5 godzin.
Miejsce zajęć: strzelnica w Jaworze, Dolny Śląsk.
Termin: kwiecień 2018 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Cena: 500 zł.
Maj 2018 Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną (warsztaty szkoleniowe) 2 900 zł 7
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną (warsztaty szkoleniowe)

Szkolenie uzupełniające.

Zakres szkolenia: zostanie podany.
Czas trwania:  2 dni
Termin: maj 2018 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Cena: 900 zł
Miejsce zajęć: Wrocław.

Czerwiec 2018 Taktyczno-strzeleckie szkolenie ochrony VIP (poziom podstawowy, cz.3) 1 500 zł 7
..
Taktyczno-strzeleckie szkolenie ochrony VIP (poziom podstawowy, cz.3)
Szkolenie doskonalące bojowe umiejętności użycia broni palnej krótkiej  w trakcie odparcia ataku na osobę chronioną. Zajęcia skierowane są do osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę w obsłudze broni palnej. Ćwiczenia są realizowane w trzech poziomach zaawansowania, a każdy jest podzielone na trzy etapy. 
 
Zakres szkolenia:
1. Zasady bezpieczeństwa (przypomnienie).
2. Wykorzystanie osłon i prowadzenie ognia.
3. Reakcja na atak w szyku pieszym.
4. Strzelanie w ruchu. 
5. Strzelanie do kilku celów.
6. Scenariusze taktyczne.
 
Czas trwania: 5 godzin. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce zajęć: strzelnica w Jaworze, Dolny Śląsk.
Termin: czerwiec 2018 r.
Cena: 500 zł.
Grudzień 2017 Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne) 4 2100 zł brak miejsc
..
Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne)
Celem głównym szkolenia jest przygotowanie pracowników do przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 
Realizacja treści programowych umożliwi osiągnięcie następujących celów pośrednich: 
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych;
 • zapoznanie z wybuchem materiałów wybuchowych i jego skutkami;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego do postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania przepisów bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia ewakuacji osób;
 • nabycie umiejętności z zakresu rozpoznania prewencyjnego oraz zabezpieczenia pod względem pirotechnicznym;

Instruktor:
Szkolenie przeprowadzi mjr Dariusz Leżała - Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji CSSG odpowiedzialny za szkolenia minersko - pirotechniczne w Straży Granicznej oraz szkolenia z zakresu kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych. Czynny funkcjonariusz - instruktor CSSG, który szkoli w obecnie SG, BOR, ŻW, JW AGAT, ABW oraz pracowników ochrony polskich placówek dyplomatycznych MSZ, pracowników ochrony ambasady USA, służby graniczne Kosowa, Macedonii, Czarnogóry, Mołdawii. 

 

Program szkolenia:

 1. Materiały wybuchowe i pojęcie wybuchu.
 2. Zasada działania urządzeń wybuchowych.
 3. Iidentyfikowanie materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie
 4. Środki zabezpieczenia indywidualnego i sprzęt techniczny stosowany w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 5. Przepisy bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 6. Zasady współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego
 7. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.
 8. Organizowanie i prowadzenia ewakuacji osób.
 9. Prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego prewencyjnego.
 10. Symulowana realizacja działań w przypadku zagrożenia bombowego.


Czas trwania: 4 dni.
Termin: Grudzień 2017 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 2100 zł netto*
Koszt całodobowego wyżywienia oraz noclegów przez czas trwania całego kursu + 420 zł.
*Zwolnione z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Kursanci są oceniani przez cały czas trwania zajęć, po ich zakończeniu otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.