Zajęcia zamieszczone w tabeli szkoleń są treningami otwartymi. Uczestniczyć w nich mogą żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych jak i osoby prywatne (cywile). Wymagania stawiane kursantom to pełnoletność, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna (niezbędne  TYLKO podczas zaawansowanych szkoleń praktycznych) oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Uwaga - do udziału w niektórych szkoleniach (o wyższym poziomie zaawansowania) może być niezbędne ukończenie część podstawowej danego kursu.

Pełen katalog oferowanych zajęć znajduje się w częśći Szkolenia i tam zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane (żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych) zainteresowane przygotwaniem kursów dostępnych tylko dla nich. 
18-20 lipca 2017 Ochrona osobista VIP - warsztaty szkoleniowe 3 2400 zł Brak miejsc
..
Ochrona osobista VIP - warsztaty szkoleniowe

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt.

1-4 sierpnia 2017 Zielona taktyka - szkolenie podstawowe 4 850 zł 1
..
Zielona taktyka - szkolenie podstawowe

Zajęcia poprowadzi były żołnierz Jednostki Wojskowej 4101 z Lublińca, uznany instruktor i ekspert w zakresie bezpieczeństwa w regionach wysokiego ryzyka (specjalista ds. krajów Afryki Północnej). 90% zajęć odbędzie się w terenie, także nocne bytowania.

Zakres szkolenia:

 1. Wyposażenie.
 2. Poruszanie się w terenie lesistym.
 3. Praca w parach.
 4. Działanie zespołem (grupą)
 5. Szyki marszowe.
 6. Patrolowanie.
 7. Posterunki obserwacyjne.
 8. Zasady łączności.
 9. Zakładanie bazy.
 10. Żywienie w warunkach naturalnego bytowania.
 11. Nawigacja


Termin: 1-4 sierpnia 2017.
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 850 zł.

5 sierpnia 2017 Warsztaty strzeleckie 1 450 zł 4
..
Warsztaty strzeleckie

Zajęcia mają na celu podniesienie umiejętności w zakresie obsługi broni krótkiej i pistoletów maszynowych. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pistolety Glock 17 i 19 oraz SCORPION EVO 3 A1 (full auto). Film z ostatnich zajęć.
 
Zakres zajęć:

 1. Zasady bezpieczeństwa.
 2. Budowa broni oraz zasady działania - przypomnienie.
 3. Postawy strzeleckie – wybrane zagadnienia.
 4. Dobywanie broni i zmiany jednostki broni.
 5. Poruszanie się z bronią oraz zmiany postawy.
 6. Strzelanie na celność oraz skupienie.
 7. Strzelanie do kilku celów.

 
Termin zajęć: 5 sierpień 2017.
Czas trwania: ok. 5-6 godzin.
Miejsce szkolenia: Baza Baryt (Stanisławów 4) lub strzelnica w Jaworze, województwo dolnośląskie.
Cena: 450 zł.
Przewidziano rabaty dla osób z własną bronią i amunicją.

6 sierpnia 2017 Użycie broni krótkiej w działaniach skrytych (Etap I) 1 450 zł 3
..
Użycie broni krótkiej w działaniach skrytych (Etap I)
Szkolenie dla osób posiadających co najmniej podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się bronią palną !!!
 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób na co dzień przenoszących broń w sposób skryty (przysłoniętą ubraniem cywilnym) – funkcjonariuszy policji i innych służb rządowych, pracowników ochrony osobistej. Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do skutecznego i bezpiecznego posługiwania bronią palną krótką typu pistolet.
Ze względu na bardzo obszerny zakres tematyczny, szkolenie zostało podzielone na odrębne części podczas których będziemy się skupiać na wybranych zagadnieniach. W trakcie pierwszego etapu, uczestnicy kursu poznają metody szybkiego i skutecznego dobywania broni z pod ubioru. Przećwiczą oddawanie „zimnego strzału” oraz prowadzenia ognia na krótkim dystansie.
 
Termin zajęć: 6 sierpień 2017.
Miejsce szkolenia: Baza Baryt (Stanisławów 4) lub strzelnica w Jaworze, województwo dolnośląskie.
Cena: 450 zł. Dla osób z własną bronią i amunicją rabat w wysokości 100 zł.
Sierpień 2017 Rekonesans w działaniach ochronnych (Etap I) 3 990 zł 3
..
Rekonesans w działaniach ochronnych (Etap I)
 • Kurs jest bezpośrednio powiązany ze szkoleniami „Organizacja konwojów” i „Taktyka konwojowania” ale nie wymagane jest ich wcześniejsze ukończenie.
 • Tworzona dokumentacja jest zgodna z wymogami stawianymi przez agencje ochrony z Polski oraz UK.
 • Przedstawione podczas zajęć rozwiązania taktyczne i organizacyjne są stosowane zarówno podczas realizacji ochrony w regionie wysokiego jak i średniego ryzyka. 
 • GPG zapewnia kursantom na czas zajęć pełne wyposażenie niezbędne podczas szkolenia (mapy, komputery, inne środki techniczne, auta).
 
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania rekonesansu trasy przejazdu chronionego konwoju osób i/lub mienia. Tego typu działania i zebrane podczas nich informacje stanowią fundamenty tworzonego planu ochrony. 
Kursanci podczas zajęć nauczą się pozyskiwać informacje na temat terenu działania z wykorzystaniem ogólnie dostępnych źródeł i środków technicznych, a także prowadząc rozpytania. Będą również poznawać w jaki sposób dokonuje się wyboru dróg przejazdu, osobiście je sprawdzać, określać punkty newralgiczne oraz typować potencjalne zagrożenia. Na koniec wykorzystując zebrane informacje, zdjęcia, szkice itp. tworzyć niezbędną dokumentację.
 
Zakres tematyczny:
 1. Zadania poszczególnych członków zespołu ochronnego.
 2. Ogólne informacje na temat miejsca działania.
 3. Zbieranie informacji z wykorzystaniem mass mediów.
 4. Rozpoznanie tras.
 5. Rozpytanie.
 6. Miejsca newralgiczne.
 7. Typowanie zagrożeń.
 8. Wstępny plan trasy.
 9. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 10. Ćwiczenia taktyczne zgodne z przygotowanymi scenariuszami.
 
Czas trwania: 3 dni.
Termin: Sierpień2017. 
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 990 zł netto*
*Zwolnione  z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.
Koszt całodobowego wyżywienia i noclegów na cały czas trwania kursu + 255 zł.
 
Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
Sierpień 2017 Organizacja ochrony VIP 4 1300 zł 4
..
Organizacja ochrony VIP
 • Fundamentalne szkolenie z zakresu organizacji operacji ochronnych.
 • Program oparty na międzynarodowych wytycznych.
 • Szkolenie certyfikowane przez The International Association of Personal Protection Agents (IAPPA).
 • Podczas zajęć kursanci będą tworzyć "narzędzia" do dalszej pracy.
 • Szkolenie stanowi podstawę do dalszych zajęć z zakresu ochrony osób, m.in.: "Rekonesans w działaniach ochronnych" i "Taktyka ochrony osób".
 • Są to zajęcia wspólne dla cykli szkoleniowych „Ochrona osobista VIP (Executive Protection)” i „Ochrona osobista wysokiego ryzyka (Protective Security Detail - PSD)”.
 
Cel szkolenia:  
- przygotowanie kursantów do organizowania operacji ochronnych. 
 
Zakres szkolenia:
 1. Pierwszy kontakt z klientem.
 2. Zbieranie informacji - check lista.
 3. Analiza zagrożeń.
 4. Tworzenie planów ochrony:
  a) konwoju,
  b) stałego miejsca pobytu.
 5. Dobór członków zespołu.
 6. Dobór niezbędnego wyposażenia.
 7. Ćwiczenia praktyczne - przygotowywanie kompleksowych operacji ochronnych.
 
Termin: sierpień 2017 r. 
Czas trwania: dwa zjazdy weekendowe, w sumie cztery dni.
Miejsce szkolenia: Wrocław. 
Koszt: 1300 zł netto*
* Zwolnione  z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE TERMIN ZGŁOSZENIA.
 
Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
21-24 sierpnia 2017 Ochrona wysokiego ryzyka - warsztaty szkoleniowe 4 3200 zł Brak miejsc
..
Ochrona wysokiego ryzyka - warsztaty szkoleniowe

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt.

Wrzesień 2017 Rekonesans w działaniach ochronnych (Etap II) 3 990 zł 7
..
Rekonesans w działaniach ochronnych (Etap II)
 • Kurs jest bezpośrednio powiązany ze szkoleniami „Organizacja konwojów” i „Taktyka konwojowania” ale nie wymagane jest ich wcześniejsze ukończenie.
 • Tworzona dokumentacja jest zgodna z wymogami stawianymi przez agencje ochrony z Polski oraz UK.
 • Przedstawione podczas zajęć rozwiązania taktyczne i organizacyjne są stosowane zarówno podczas realizacji ochrony w regionie wysokiego jak i średniego ryzyka. 
 • GPG zapewnia kursantom na czas zajęć pełne wyposażenie niezbędne podczas szkolenia (mapy, komputery, inne środki techniczne, auta).
 
Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do przeprowadzania rekonesansu miejsca tymczasowego pobytu osoby chronionej (VIP). Tego typu działania i zebrane podczas nich informacje stanowią fundamenty tworzonego planu ochrony. 
Podczas zajęć kursanci nauczą się prowadzić rozpoznanie obiektu w którym będzie miała przebywać osoba chroniona (VIP): hotel, restauracja, prywatna posiadłość lub biuro. Ich celem będzie wytypowanie zagrożeń oraz miejsc bezpiecznych, przygotowanie dróg ewakuacji, a także zebranie innych informacji niezbędnych do zabezpieczenia pobytu VIP’a. Ostatecznie stworzenie pełnego raportu z rekonesansu miejsca działania. 
 
Zakres tematyczny:
 1. Zadania poszczególnych członków zespołu ochronnego.
 2. Ogólne informacje na temat miejsca działania.
 3. Rozpoznanie obiektu. 
 4. Typowanie zagrożeń.
 5. Rozpytania.
 6. Miejsca newralgiczne.
 7. Tworze wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 8. Typowanie dróg i metod ewakuacji.
 9. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 10. Ćwiczenia taktyczne zgodne z przygotowanymi scenariuszami.
 
Czas trwania: 3 dni.
Termin: wrzesień 2017 r. 
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 990 zł brutto. bez noclegów i wyżywienia.
Koszt całodobowego wyżywnia oraz noclegów przez czas trwania całego kursu + 200 zł.
Dla absolwentów szkolenia „Rekonesans w działaniach ochronnych (Etap I)” przewidziano rabat w wysokości 100 zł.
 
Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
Wrzesień / październik 2017 Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne) 4 2100 zł 6
..
Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne)

Zajęcia przygotowują kursantów do realizacji prewencyjnego rozpoznania pirotechnicznego.
Szkolenie realizowane według wytycznych MSWiA, program zajęć zgodny z programem szkoleniowym realizowanym w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Szkolenie jest dostosowane do potrzeb oraz warunków działania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz pracowników ochrony.

Czas trwania: 4 dni.
Termin: wrzesień / październik 2017 r.
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 2100 zł netto*
Koszt całodobowego wyżywienia oraz noclegów przez czas trwania całego kursu + 420 zł.
*Zwolnione z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Kursanci są oceniani przez cały czas trwania zajęć, po ich zakończeniu otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Wrzesień / październik 2017 Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną 2 990 zł 7
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną

Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców.
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.
Szkolenie jest przygotowane według najnowszych wytycznych niemieckiego Kriminalpolizei. Zajęcia prowadzi doświadczony negocjator policyjny, absolwent międzynarodowego kursu Bundeskriminalamt, instruktor negocjatorów policyjnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
 
Zakres szkolenia:

 1. Prenegocjacje i sytuacje kryzysowe - definicja i charakterystyka.
 2. Geneza negocjacji, syndrom sztokholmski i limski - historia i charakterystyka.
 3. Fazy sytuacji kryzysowych - czyli „co czuje sprawca”.
 4. Kategorie sprawców i ich charakterystyka - stany psychiczne w kontekście:  zaburzeń psychicznych, chorób, środków odurzających, psychotropów,  alkoholu (sinusoida emocjonalna), motywacja sprawców.
 5. Rodzaje komunikacji i ich wykorzystanie.
 6. Uniwersalne wskazówki do poprawnego negocjowania.
 7. Wskazówki do rozmowy po wstępnym zdiagnozowaniu typu sprawcy.
 8. Metody stabilizacji emocjonalnej.
 9. Schody behawioralne:
  • aktywne słuchanie
  • empatia
  • nawiązanie dobrych relacji
  • uzyskanie wpływu
  • zmiana zachowania sprawcy
 10. Aspekty prawne reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 11. Analiza teoretyczna przykładowych sytuacji kryzysowych podczas pracy.
 12. Symulacje, scenariusze sytuacyjne - zajęcia praktyczne.
 
Czas trwania: 2 dni.
Termin: wrzesień / październik 2017 r.. 
Miejsce: Wrocław.
Cena: 990 zł netto. 

Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
Wrzesień / październik 2017 Rozpoznawanie i postępowanie z niebezpiecznymi przesyłkami 1 360 zł 8
..
Rozpoznawanie i postępowanie z niebezpiecznymi przesyłkami

Celem szkolenia jest zarówno prezentacja poszczególnych zagadnień w kontekście funkcjonowania systemu recepcyjnego / biura podawczego jak i wskazanie roli tego typu personelu w kreowaniu bezpieczeństwa. Profil prowadzonych zajęć został przygotowany dla grupy odbiorców zajmujących się szeroko rozumianą recepcją, w tym personelu frontdesk, obsługi sekretariatów oraz ochrony.  

Zakres szkolenia:

 1. Podstawowe informacje z zakresu Przedmiotów Niebezpiecznych i Wybuchowych pochodzenia wojskowego. Opis, podstawowe dane, cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie.
 2. Podstawowe informacje z zakresu improwizowanych urządzeń wybuchowych.  Opis, podstawowe dane, komponenty, zasady działania, cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie.
 3. Podstawowe informacje o substancjach niebezpiecznych stosowanych w atakach terrorystycznych z wykorzystaniem przesyłek.
 4. Typowanie osób podejrzanych o udział w zamachu terrorystycznym. Cechy charakterystyczne i demaskujące.
 5. Przesyłki zawierające elementy i przedmioty niebezpieczne. Cechy charakterystyczne ułatwiające identyfikacje. Zasady postępowania z przesyłkami:
 6. Zawierającymi substancje i elementy niebezpieczne stwarzające zagrożenie wybuchem, pożarem.
 7. Zawierającymi substancje i elementy niebezpieczne stwarzające zagrożenie skażeniem osób i otoczenia.
 8. Zasady współpracy ze służbami zaangażowanymi w proces neutralizacji zagrożenia. Zasady prowadzenia ewakuacji po ogłoszeniu alarmu.
 9. Zasady przyjmowania zgłoszeń telefonicznych o zagrożeniu bombowym, prowadzenie rozmowy, uzyskanie informacji o zagrożeniu.


Termin: Wrzesień / październik 2017, czas trwania - 1 dzień.
Miejsce: Wrocław, Dolny Śląsk.
Cena: 360 zł netto*
*Zwolnione z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Listopad / grudzień 2017 Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną (warsztaty szkoleniowe) 2 Zostanie podana 6
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną (warsztaty szkoleniowe)

Szkolenie uzupełniające.

Zakres szkolenia: zostanie podany.
Termin: listopad / grudzień 2017 r.
Miejsce zajęć: Wrocław.