Zajęcia zamieszczone w tabeli szkoleń są treningami otwartymi. Uczestniczyć w nich mogą żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych jak i osoby prywatne (cywile). Wymagania stawiane kursantom to pełnoletność, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna (niezbędne  TYLKO podczas zaawansowanych szkoleń praktycznych) oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Uwaga - do udziału w niektórych szkoleniach (o wyższym poziomie zaawansowania) może być niezbędne ukończenie część podstawowej danego kursu.

Pełen katalog oferowanych zajęć znajduje się w częśći Szkolenia i tam zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane (żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych) zainteresowane przygotwaniem kursów dostępnych tylko dla nich. 
Wrzesień 2018 Postępowanie z osobą niebezpieczną - warsztaty szkoleniowe 1 390 zł brak miejsc
..
Postępowanie z osobą niebezpieczną - warsztaty szkoleniowe

Szkolenie uzupełniające.

Zakres szkolenia: zostanie podany.
Czas trwania:  1 dzień.
Termin: Wrzesień 2018 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Cena: 390 zł netto - cena zwolniona z podatku VAT w przypadku uznania zajęć za szkolenie zawodowe dla danego uczestnika.
Miejsce zajęć: Wrocław.

UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona!!!

Wrzesień 2018 Ochrona wysokiego ryzyka (PSD) 1 220 zł brak miejsc
..
Ochrona wysokiego ryzyka (PSD)
Szkolenie taktyczne z zakresu ochrony osób w regionach wysokiego ryzyka. Program zajęć został podzielony na  części tworzące niezależne szkolenia przy czym każde jest osobno certyfikowane. Ćwiczenia poprowadzą doświadczeni członkowie międzynarodowych zespołów bezpieczeństwa, uczestnicy operacji ochronnych w regionach wysokiego ryzyka, eksperci ochrony osób i zarządzania ryzykiem.
Zajęcia części pierwszej poprowadzi instruktor The International Association of Personal Protection Agents oraz były operator jednostki specjalnej.
 
Cel szkolenia:  
- przygotowanie kursantów do realizowania operacji ochronnych w regionach wysokiego ryzyka.
 
Korzyści z uczestniczenia w zajęciach:
- poznanie podstawowych informacji na temat organizacji działań ochronnych, 
- poznanie podstawowych informacji na temat przygotowania zespołu PSD,
- zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu poruszania się w pieszych formacjach ochronnych, 
- zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu pracy z bronią krótką i długą podczas działań ochronnych, 
- zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu działania w zespole ochronnym podczas wrogiego ataku oraz ewakuacji VIP-a. 
 
Zakres szkolenia:
1. Podstawy planowania operacji ochronnych.
2. Zadania poszczególnych członków zespołu - podstawy.
3. Dobór wyposażenia osobistego.
4. Formacje piesze: 2-,3-,4-osobowe.
5. Praca z bronią krótką i długą podczas zadań ochronnych.
6. Reakcja na atak - wybrane zagadnienia.
8. Metody ewakuacji osoby chronionej - wybrane zagadnienia.
 
Termin: wrzesień 2018 r.
Miejsce szkolenia: strzelnica w Dobroszycach k. Oleśnicy, województwo dolnośląskie.
Koszt: 220 zł netto.
 
UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona!!!
 
Niezbędne wyposażenie:
- ubiór i obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych, umożliwiające swobodny trening - np. obuwie za kostkę, spodnie taktyczne, kurtka
- pas mogący utrzymać kaburę z bronią krótką (atrapą)
- kabura (na pas) i atrapa broni krótkiej - pistolet oraz długiej (lub broń służbowa/prywatna) - istnieje opcja wypożyczenia na czas zajęć kabury i atrapy po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania (ograniczona ilość !!!).
 
Absolwenci otrzymają poświadczenia odbycia szkolenia.
Pażdziernik 2018 Szkolenie strzeleckie z broni krótkiej 1 440 zł brak miejsc
..
Szkolenie strzeleckie z broni krótkiej
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bez uprawnień do posiadania broni!!!
 
Szkolenie dla osób bez znajomości broni palnej lub z małym doświadczeniem w jej obsłudze. Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do skutecznego i bezpiecznego posługiwania bronią palną krótką typu pistolet. Uczestnicy zajęć poznają budowę i zasadę działania broni, postawy strzeleckie, metody zmiany pozycji oraz poruszania się z bronią, sposoby prowadzenia celnego ognia, a także usuwania zacięć.
 
Ze względu na bardzo obszerny zakres tematyczny, szkolenie zostało podzielone na odrębne części podczas których będziemy się skupiać na wybranych zagadnieniach. W trakcie drugiego etapu, kursanci poznają wybrane postawy strzeleckich, nauczą się właściwego chwytu broni, pracy na języku spustowym oraz będą prowadzić ogień na krótkim dystansie.
 
Dodatkowo podczas zajęć będzie można postrzelać z pistolentu maszynowego SCORPION EVO3 A1 (full auto).
 
Tematy zajęć realizowanych podczas całego kursu*:
 1. Budowa broni oraz zasady działania.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Postawy strzeleckie –  wady i zalety.
 4. Dobywanie broni.
 5. Metody przeładowania.
 6. Wymiana magazynka.
 7. Zacięcia broni oraz metody ich usuwania.
 8. Poruszanie się z bronią oraz zmiany postawy.
 9. Strzelanie na celność oraz skupienie.
 10. Strzelanie do kilku celów.
*Uczestnicy poprzednich szkoleń GPG z zakresu obsługi broni palnej będą mieli indywidualnie dostosowywany program do posiadanych umiejętności.
 
Termin zajęć: październik 2018.
Czas trwania: ok. 5 godzin.
Miejsce szkolenia: strzelnica w Jaworze, województwo dolnośląskie.
Cena: 440 zł.
Pażdziernik 2018 Szkolenie strzeleckie z broni krótkiej 1 440 zł brak miejsc
..
Szkolenie strzeleckie z broni krótkiej
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bez uprawnień do posiadania broni!!!
 
Szkolenie dla osób bez znajomości broni palnej lub z małym doświadczeniem w jej obsłudze. Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do skutecznego i bezpiecznego posługiwania bronią palną krótką typu pistolet. Uczestnicy zajęć poznają budowę i zasadę działania broni, postawy strzeleckie, metody zmiany pozycji oraz poruszania się z bronią, sposoby prowadzenia celnego ognia, a także usuwania zacięć.
 
Ze względu na bardzo obszerny zakres tematyczny, szkolenie zostało podzielone na odrębne części podczas których będziemy się skupiać na wybranych zagadnieniach. W trakcie drugiego etapu, kursanci poznają wybrane postawy strzeleckich, nauczą się właściwego chwytu broni, pracy na języku spustowym oraz będą prowadzić ogień na krótkim dystansie.
 
Dodatkowo podczas zajęć będzie można postrzelać z pistolentu maszynowego SCORPION EVO3 A1 (full auto).
 
Tematy zajęć realizowanych podczas całego kursu*:
 1. Budowa broni oraz zasady działania.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Postawy strzeleckie –  wady i zalety.
 4. Dobywanie broni.
 5. Metody przeładowania.
 6. Wymiana magazynka.
 7. Zacięcia broni oraz metody ich usuwania.
 8. Poruszanie się z bronią oraz zmiany postawy.
 9. Strzelanie na celność oraz skupienie.
 10. Strzelanie do kilku celów.
*Uczestnicy poprzednich szkoleń GPG z zakresu obsługi broni palnej będą mieli indywidualnie dostosowywany program do posiadanych umiejętności.
 
Termin zajęć: pażdziernik 2018.
Czas trwania: ok. 5 godzin.
Miejsce szkolenia: strzelnica w Jaworze, województwo dolnośląskie. 
Cena: 440 zł.
Listopad 2018 Szkolenie taktyczno-strzeleckie (Close Protection) 3 1400 zł brak miejsc
..
Szkolenie taktyczno-strzeleckie (Close Protection)
Zakres zajęć:
1. Podstawowe informacje:
- zasady bezpieczeństwa,
- budowa i zasady działania używanej podczas zajęć broni.
- osłona balistyczna
2. Najczęściej stosowane szyki ochronne.
3. Dobór wyposażenia - podstawowe informacje.
4. Wybrane postawy strzeleckie - ich wady i zalety.
5. Dobywanie broni.
6. Metody zmiany magazynków.
7. Metody usuwania zacięć.
8. Użycie broni palnej w walce wręcz. 
9. Strzelanie w ruchu.
10. Strzelanie do kilku celów.
 
Termin zajęć: listopad 2018.
Czas trwania: 3 dni po ok. 5 godzin dziennie.
Miejsce szkolenia: strzelnica w Jaworze, województwo dolnośląskie.
Cena: 1400 zł.
Listopad 2018 Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne) 4 2400 zł Prosimy o kontakt
..
Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne)
Celem głównym szkolenia jest przygotowanie pracowników do przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 
Realizacja treści programowych umożliwi osiągnięcie następujących celów pośrednich: 
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych;
 • zapoznanie z wybuchem materiałów wybuchowych i jego skutkami;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego do postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania przepisów bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia ewakuacji osób;
 • nabycie umiejętności z zakresu rozpoznania prewencyjnego oraz zabezpieczenia pod względem pirotechnicznym;

Instruktor:
Szkolenie przeprowadzi mjr Dariusz Leżała - Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji CSSG odpowiedzialny za szkolenia minersko - pirotechniczne w Straży Granicznej oraz szkolenia z zakresu kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych. Czynny funkcjonariusz - instruktor CSSG, który szkoli w obecnie SG, BOR, ŻW, JW AGAT, ABW oraz pracowników ochrony polskich placówek dyplomatycznych MSZ, pracowników ochrony ambasady USA, służby graniczne Kosowa, Macedonii, Czarnogóry, Mołdawii. 

 

Program szkolenia:

 1. Materiały wybuchowe i pojęcie wybuchu.
 2. Zasada działania urządzeń wybuchowych.
 3. Iidentyfikowanie materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie
 4. Środki zabezpieczenia indywidualnego i sprzęt techniczny stosowany w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 5. Przepisy bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 6. Zasady współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego
 7. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.
 8. Organizowanie i prowadzenia ewakuacji osób.
 9. Prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego prewencyjnego.
 10. Symulowana realizacja działań w przypadku zagrożenia bombowego.


Czas trwania: 4 dni.
Termin: listopad 2018 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 2400 zł netto*
Koszt całodobowego wyżywienia oraz noclegów przez czas trwania całego kursu + 400 zł.
*Zwolnione z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Kursanci są oceniani przez cały czas trwania zajęć, po ich zakończeniu otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Grudzień 2018 Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną 2 1190 zł Prosimy o kontakt
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną

Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców.
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.

Zajęcia prowadzi doświadczony negocjator, uczestnik szeregu szkoleń i spotkań międzynarodowych organizowanych przez Bundeskriminalamt i Polizei Sachsen.

Zakres szkolenia:

 1. Prenegocjacje i sytuacje kryzysowe - definicja i charakterystyka.
 2. Geneza negocjacji, syndrom sztokholmski i limski - historia i charakterystyka.
 3. Fazy sytuacji kryzysowych - czyli „co czuje sprawca”.
 4. Kategorie sprawców i ich charakterystyka - stany psychiczne w kontekście:  zaburzeń psychicznych, chorób, środków odurzających, psychotropów,  alkoholu (sinusoida emocjonalna), motywacja sprawców.
 5. Rodzaje komunikacji i ich wykorzystanie.
 6. Uniwersalne wskazówki do poprawnego negocjowania.
 7. Wskazówki do rozmowy po wstępnym zdiagnozowaniu typu sprawcy.
 8. Metody stabilizacji emocjonalnej.
 9. Schody behawioralne:
  • aktywne słuchanie
  • empatia
  • nawiązanie dobrych relacji
  • uzyskanie wpływu
  • zmiana zachowania sprawcy
 10. Aspekty prawne reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 11. Analiza teoretyczna przykładowych sytuacji kryzysowych podczas pracy.
 12. Symulacje, scenariusze sytuacyjne - zajęcia praktyczne.
 
Czas trwania: 2 dni.
Termin: Grudzień 2018 r. 
Miejsce: Wrocław.
Cena: 1190 zł netto - cena zwolniona z podatku VAT w przypadku uznania zajęć za szkolenie zawodowe dla danego uczestnika.
 
UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona!!!

Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.