Global Protection Group posiada szerokie do┼Ťwiadczenie w realizacji zaawansowanych projektów szkoleniowych. Nasza instytucja posiada status placówki kszta┼écenia ustawicznego i decyzj─ů OKS.4430.25.2013.XII zosta┼éa wpisana do ewidencji szkó┼é i placówek niepublicznych. W 2017 roku firma Global Protection Group zosta┼éa wyró┼╝niona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jako┼Ťci i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Odbiorcami zaj─Ö─ç GPG s─ů:
 • wojsko, policja i inne s┼éu┼╝by rz─ůdowe, 
 • ministerstwa, urz─Ödy i instytucje pa┼ästwowe,
 • prywatne agencje ochrony z kraju i z zagranicy,
 • mi─Ödzynarodowe korporacje m.in. z bran┼╝y energetycznej, wydobywczej, produkcyjnej oraz informatycznej.
 
Dzi─Öki wspó┼épracy z kadr─ů instruktorsk─ů rz─ůdowych o┼Ťrodków szkoleniowych (m.in. Centrum Szkolenia Wojsk In┼╝ynieryjnych i Chemicznych we Wroc┼éawiu, Centrum Szkolenia Stra┼╝y Granicznej w K─Ötrzynie) nasze programy  zgodne s─ů z tematyk─ů kursów realizowanych przez centra edukacyjne MON i MSW, dokumentami normatywnymi oraz metodyk─ů nauczania NATO.
 
W 2014 roku GPG zosta┼é wybrany oficjalnym zespo┼éem szkoleniowym IBCOL Polska Sp. z o.o. - wy┼é─ůcznego dystrybutora sprz─Ötu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.
 
Dzi─Öki Mobilnej Grupie Instruktorów (MGI) GPG oferowane szkolenia realizujemy w dowolnym miejscu na ┼Ťwiecie wskazanym przez klienta.
 
 
Z uwagi na typ odbiorców, oferowane szkolenia podzieli┼Ťmy na przeznaczone:
 • dla wojska, 
 • dla s┼éu┼╝b mundurowych i ochrony, 
 • dla firm i osób prywatnych.
 
Szkolenia pirotechniczne

Bloki szkoleniowe kursów pirotechnicznych zosta┼éy podzielone na dwie kategorie:

 • awareness - zawieraj─ůcy podstawow─ů wiedz─Ö z danego zakresu przeznaczony dla wszystkich ┼╝o┼énierzy;
 • advance - program zawansowany obejmuj─ůcy informacje specjalistyczne i skierowany do operatorów, pirotechników oraz techników zaanga┼╝owanych w dzia┼éania saperskie.

Blok pierwszy: UXO
Awareness:
 1. Podstawowe informacje o UXO, rodzaje amunicji pochodzenia wojskowego, cechy charakterystyczne - teoria + pokaz makiet.
 2. Podstawowe umiej─Ötno┼Ťci z zakresu rozpoznania UXO, sporz─ůdzanie UXO Report, zasady zabezpieczenia miejsca znalezienia, sposoby oznakowania miejsc wyst─Öpowania wed┼éug standardów NATO i przy pomocy podr─Öcznych ┼Ťrodków.
 3. ─ćwiczenie praktyczne z prowadzenia rozpoznania UXO.


Advance:

 1. Zasady niszczenia UXO przy u┼╝yciu standardowych ┼éadunków Materia┼éu Wybuchowego (BIP- blow in place), zabezpieczenie miejsca wysadzania/obliczanie stref niebezpiecznych, sposoby ich zmniejszania.
 2. Zasady niszczenia przy u┼╝yciu mikro┼éadunków wybuchowych klasy: CMD - TOOLS (np. VULCAN) - firmy Alford Technologies.  (LOW - ORDER DETONATION- neutralizacja UXO pozwalaj─ůca ograniczy─ç ilo┼Ť─ç u┼╝ytego MW.
 3. ─ćwiczenia praktyczne - niszczenie UXO (makiety MW i UXO).

 

Blok drugi: LANDMINE
Awareness:
 1. Podstawowe rodzaje min - cechy charakterystyczne, miejsca wyst─Öpowania, cechy demaskuj─ůce.
 2. Sposoby oznakowania miejsc zaminowanych wed┼éug standardów NATO/podr─Öcznymi ┼Ťrodkami.
 3. Samoewakuacja z zaminowanego terenu - pieszo/pieszo zespó┼é/ na pojazdach.
 4. ─ćwiczenia praktyczne z samoewakuacji.


Advance:

 1. Zasady podejmowania i niszczenia min ppanc.
 2. Zasady podejmowania i niszczenia min ppiech.
 3. Rozpoznanie miejsc wyst─Öpowania min ppanc/ppiech.  
 4. Zasady ewakuacji poszkodowanych z zaminowanego terenu - (UWAGA! Mo┼╝na po┼é─ůczy─ç z zaj─Öciami z paramedyki).
 
Blok trzeci: BREACHING
Awareness:
 1. Rozwi─ůzania taktyczne – podej┼Ťcie, bezpieczne ustawienie zespo┼éu, dobór sprz─Ötu do przeszkody.
 
Advance:
 1. Sposoby wykorzystanie ┼Ťrodków pirotechnicznych oraz technicznych ┼Ťrodków wywa┼╝eniowych.
 2. Sposoby wej┼Ť─ç do pomieszcze┼ä:
  - przy pomocy zespo┼éu toruj─ůcego (breaching),
  - przy pomocy operatorów ze sprz─Ötem ci─Ö┼╝kim (Mossberg, zestaw wywa┼╝eniowy: m┼éot, ┼éom, taran, rozpierak, pi┼éa).
 3. ─ćwiczenia praktyczne - wej┼Ťcia do pomieszcze┼ä metod─ů „si┼éow─ů” - (UWAGA! Mo┼╝na po┼é─ůczy─ç z zaj─Öciami z paramedyki).

Blok czwarty: BOOBY TRAPS/IED
Awareness:
 1. Podstawowe informacje z zakresu min-pułapek zasady działania, użycia.
 2. Podstawowe informacje z zakresu IED, budowa, zasady działania.
 3. Podstawowe informacje z zakresu sposobu u┼╝ycia IED - TTPs.
 4. Zasady oznakowania miejsc wyst─Öpowania, cechy demaskuj─ůce.
 5. Przygotowanie informacji po wykryciu IED - IED Report. 
 6. Zaj─Öcia praktyczne - VRL pieszo/pojazdy.


Advance:

 1. Zasady rozpoznania  min - pu┼éapek/ IED. 
 2. Zasady neutralizacji min - pułapek/IED:
  - neutralizacja przy u┼╝yciu podr─Öcznych, ogólnie dost─Öpnych ┼Ťrodków .Przygotowanie dora┼║nych ┼éadunków neutralizuj─ůcych na bazie Plastycznego MW, lontu detonuj─ůcego - ┼éadunki wodne, ┼éadunki tn─ůce itd.) U┼╝ycie ┼éadunków standardowych klasy MOD (Mini- MOD; Demi-MOD),
  - neutralizacja przy u┼╝yciu podstawowego sprz─Ötu b─Öd─ůcego na wyposa┼╝eniu sekcji EOD. (UWAGA! ZALE┼╗NIE OD POSIADANYCH ┼ÜRODKÓW I SPRZ─śTU – OPCJONALNIE Z PRZYK┼üADAMI SPRZ─śTU B─śD─äCEGO W U┼╗YCIU PRZEZ SEKCJE EOD).
 3. Zaj─Öcia praktyczne.

Blok pi─ůty: PBIED, SVBIED – ATAKI SAMOBÓJCZE, VBIED - SAMOCHODY PU┼üAPKI
Awareness:
 1. Podstawowe informacje z zakresu cech demaskuj─ůcych samobójców w pojazdach i osobno.
 2. Rozpoznanie: 
  - podstawy profilowania/rozpoznawania osób niebezpiecznych,
  - mowa cia┼éa,
  - wykrywanie ukrytej broni na podstawie reakcji bezwarunkowych.

Advance:
 1. Procedury post─Öpowania z PBIED - ─ćWICZENIA PRAKTYCZNE.
 2. Procedury neutralizacji VBIED.
 3. Neutralizacja przy u┼╝yciu podstawowego sprz─Ötu b─Öd─ůcego na wyposa┼╝eniu sekcji EOD np. ┼éadunki klasy BOOTBANGER/Water BOTLLER/MOD. U┼╝ycie wyrzutników pirotechnicznych itd.
 4. Dzia┼éanie sekcji pirotechnicznej podczas szturmu obiektu - w  przypadku napotkania zamachowca – samobójcy (ró┼╝ne warianty ┼╝ywy/ranny/martwy zamachowiec). Zabezpieczenie i neutralizacja IED.(UWAGA! ZALE┼╗NIE OD POSIADANYCH ┼ÜRODKÓW I SPRZ─śTU – OPCJONALNIE Z PRZYK┼üADAMI SPRZ─śTU B─śD─äCEGO W U┼╗YCIU PRZEZ SEKCJE EOD).
   
Blok szósty: C-IED
Awareness:
 1. Podstawowe informacje o modelu C–IED.
 2. HME – rodzaje, komponenty i miejsca produkcji.
 3. Podstawowe informacje o rodzajach CACHE (miejsca przechowywania MW, IED, sprz─Ötu uzbrojenia).
 4. Podstawowe wiadomo┼Ťci o ECM. 
 5. Procedury EOF.
 6. Proces prowadzenia ┼Ťledztwa powybuchowego. Zasady zbierania i zabezpieczania materia┼éów dowodowych. Przyk┼éadowa dokumentacja.
 7. Procedury przeciwdziałania IED TTP - wojsk własnych - TEORIA.
 8. Reakcja na kontakt bojowy (IED, COMPLEX) - TEORIA.
 9. Podstawowe informacje o realizacji krótkotrwa┼éych VCP (Vehicle Check Point).


Advance:

 1. Planowanie prac zwi─ůzanych z rozpoznaniem i niszczeniem HME/IED FACTORY.
 2. HME – sprz─Öt do rozpoznania, procedury zabezpieczania dokumentowania i niszczenia HME/IED FACTORY.
 3. Planowanie prac zwi─ůzanych z rozpoznaniem i niszczeniem CACHE.
 4. Procedury rozpoznania (sprz─Öt), zabezpieczania i niszczenia CACHE.
 5. Taktyka użycia ECM. Przeciwdziałanie zagrożeniom RCIED.
 6. Praktyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia IED, zebranie materia┼éów dowodowych, wykonanie dokumentacji po zdarzeniu.
 7. Procedury przeciwdzia┼éania IED, TTP - ─ćWICZENIA PRAKTYCZNE. 
 8. Reakcja na kontakt bojowy (IED, COMPLEX) - ─ćWICZENIE. 
 9. STX - ─çwiczenia - (UWAGA! Mo┼╝na po┼é─ůczy─ç z zaj─Öciami z paramedyki).
 10. Zaj─Öcia praktyczne - Realizacja VCP (Vehicle Check Point). 


ZAGADNIENIA Z BLOKÓW TEMATCZNYCH DO  WYBORU W RAMACH POTRZEB ZAMAWIAJ─äCEGO

Szkolenia pirotechniczne. Kursy eksploatacyjno-operatorskie.

Robot TALON IV

 1. Budowa i zasady eksploatacji robota TALON IV.
 2. Przepisy bezpieczeństwa przy użytkowaniu robota.
 3. Zasady operowania robotem w ró┼╝nych warunkach terenowych.
 4. Podstawowe zasady operowania robotem w ramach wykonywania zadań bojowych.
 5. Podstawowe zasady i procedury post─Öpowania podczas rozpoznania terenu w ┼Ťrodowisku zagro┼╝ony dzia┼éaniem IED.
 6. Zasady obsługi codziennej i miesięcznej robota TALON IV.


Wyrzutnik pirotechniczny RE 70 M3

 1. Budowa i zasady eksploatacji RE 70 M3.
 2. Przepisy bezpieczeństwa przy użytkowaniu wyrzutnika.
 3. Przygotowanie wyrzutnika do strza┼éu w ró┼╝nej konfiguracji.
 4. Podstawowe zasady taktycznego u┼╝ycia, doboru pocisku w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju celu.
 5. Taktyka neutralizacji IED (teoria, praktyka).
 6. U┼╝ycie RE 70 M3, w konfiguracji zdalnej (monta┼╝ na s─ůdzeniu zrobotyzowanym)*.
 7. Taktyka neutralizacji IED (teoria, praktyka) w konfiguracji robot, wyrzutnik*.
 8. Zasady obsługi RE 70 M3.


* dla zamawiaj─ůcego posiadaj─ůcego na wyposa┼╝eniu urz─ůdzenia zrobotyzowane

Zestawy hakowo-linowe

 1. Budowa i zasady eksploatacji, przeznaczenie i wykorzystanie elementów sk┼éadowych zestawów hakowo-linowych.
 2. Filozofia u┼╝ycia i przepisy bezpiecze┼ästwa przy u┼╝ytkowaniu zestawów.
 3. Podstawowe zasady wykorzystania zestawów podczas rozpoznania (budynki, pojazdy, teren otwarty).
 4. Podstawowe zasady przygotowania i wykorzystania zestawów hakowo-linowych przy rozpoznaniu i neutralizacji przedmiotów niebezpiecznych (UXO, IED, inne przedmioty niebezpieczne podejrzane o wyst─Öpowanie materia┼éów wybuchowych).


Przeno┼Ťne urz─ůdzenia rentgenowskie XR-200 (i podobne) stosowane do rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych

 1. Budowa, zasady eksploatacji, przepisy bezpiecze┼ästwa urz─ůdze┼ä rentgenowskich.
 2. Podstawowe zasady przygotowania do pracy.
 3. Wykonywanie zdj─Ö─ç ma┼éo i du┼╝o formatowych w ró┼╝nych wariantach (teoria i praktyka).
 4. Nauka umiej─Ötno┼Ťci czytania obrazu (rozpoznawanie elementów niebezpiecznych).


Kombinezony przeciwwybuchowe typu lekkiego i ci─Ö┼╝kiego

 1. Budowa i zasady eksploatacji kombinezonu.
 2. Przepisy bezpieczeństwa przy użytkowaniu kombinezonu.
 3. Przygotowanie kombinezonu do pracy (ubieranie, rozbieranie operatora) w wersji podstawowej i NBC.
 4. Zasady obsługi kombinezonu.


GEORADAR A/N-PSS 14 HSTAMIDS

 1. Cykl pracy HSTAMIDS.
 2. Przygotowanie HSTAMIDS do pracy. 
 3. Wykonanie obs┼éugi HSTAMIDS na poziomie operatora. 
 4. Wykorzystanie systemu sterownia oraz wska┼║ników pracy sytemu. 
 5. Zastosowanie technik przeszukiwania HSTAMIDS.
 6. Kalibracja HSTAMIDS.
 7. Zastosowanie technik wykorzystania ┼Ťladów przy pracy z HSTAMIDS.


ZAGADNIENIA Z BLOKÓW TEMATCZNYCH DO WYBORU W RAMACH POTRZEB ZAMAWIAJ─äCEGO

Kurs doskonal─ůcy w zakresie rozpoznania przedmiot├│w wybuchowych
i niebezpiecznych w r├│┼╝nym otoczeniu (EOR)
Kurs przeznaczony jest dla ┼╝o┼énierzy przewidzianych do pe┼énienia s┼éu┼╝by w pododdzia┼éach rozpoznania (EOR), pododdzia┼éach rozminowania (EOD) zespo┼éów EOD.
Celem kursu jest: przygotowanie ┼╝o┼énierzy do prowadzenia rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych w ró┼╝nym otoczeniu. 

 1. Zasady funkcjonowania  pododdzia┼éów rozpoznania (EOR).
 2. Organizacja, przeznaczenie pododdzia┼éów rozpoznania (EOR) oraz wspó┼épraca z pododdzia┼éami rozminowania (EOD/IEDD).
 3. Budowa, przeznaczenie i obs┼éuga podstawowego sprz─Ötu b─Öd─ůcego na wyposa┼╝eniu pododdzia┼éów rozpoznania (EOR). 
 4. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i ┼Ťrodków zapalaj─ůcych.
 5. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 6. Przepisy bezpiecze┼ästwa obowi─ůzuj─ůce podczas rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
 7. Rozpoznanie elementów sk┼éadowych improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych (IED). Rozpoznanie amunicji chemicznej. 
 8. Walka elektroniczna (ECM). 
 9. Cechy demaskuj─ůce obecno┼Ť─ç przedmiotu niebezpiecznego na powierzchni gruntu lub w gruncie.
 10. Rozpoznanie terenu za pomoc─ů wykrywaczy metali. 
 11. Procedury C-IED. 
 12. Rozpoznanie terenu i obiektów z wykorzystaniem sprz─Ötu pododdzia┼éów rozpoznania (EOR). 
 13. Post─Öpowanie z osobami podejrzanymi. 
 14. Rozpoznanie pojazdów pod wzgl─Ödem wyst─Öpowania materia┼éów wybuchowych i niebezpiecznych. 
 15. Rozpoznanie budynków pod wzgl─Ödem wyst─Öpowania materia┼éów wybuchowych i niebezpiecznych. 
Kurs doskonal─ůcy w zakresie rozminowania przedmiot├│w wybuchowych i niebezpiecznych w r├│┼╝nym otoczeniu (CMD-EOD)

Kurs przeznaczony jest dla ┼╝o┼énierzy przewidzianych do pe┼énienia s┼éu┼╝by w pododdzia┼éach rozpoznanie (EOR), pododdzia┼éach rozminowania (EOD) zespo┼éów EOD. 
Celem kursu jest: przygotowanie ┼╝o┼énierzy do prowadzenia neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w ró┼╝nym otoczeniu. Ponadto, przygotowanie ┼╝o┼énierzy pododdzia┼éów rozminowania (EOD) do neutralizacji improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych (IED).

 1. Zasady funkcjonowania  pododdzia┼éów rozminowania (EOD).
 2. Organizacja, przeznaczenie pododdzia┼éów rozminowania (EOD) oraz wspó┼épraca z pododdzia┼éami rozpoznania (EOR).
 3. Podstawowy sprz─Öt pododdzia┼éów rozminowania.
 4. Budowa, przeznaczenie i obs┼éuga podstawowego sprz─Ötu b─Öd─ůcego na wyposa┼╝eniu pododdzia┼éów rozminowania (EOD).
 5. Przepisy bezpiecze┼ästwa obowi─ůzuj─ůcych podczas rozminowania z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 6. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w tym: min przeciwpancernych, min przeciwpiechotnych, amunicji strzeleckiej, granatów, amunicji mo┼║dzierzowej, dzia┼éowej, amunicji rakietowej, bomb lotniczych, zasobników i amunicji kasetowej.
 7. U┼╝ycie ┼éadunków materia┼éu wybuchowego specjalnego przeznaczenia.
 8. Techniki podejmowania i neutralizacji niewybuchów i niewypa┼éów (UXO).
 9. Techniki podejmowania i neutralizacji niewybuchów i niewypa┼éów amunicji chemicznej (NBC UXO).
 10. Praktyczne dzia┼éanie pododdzia┼éu rozminowania (EOD) w zdarzeniu z u┼╝yciem improwizowanego urz─ůdzenia wybuchowego (IED).
 11. Zasady prowadzenia dokumentacji  ewidencyjno - sprawozdawczej pododdzia┼éu rozminowania (EOD).
Kurs doskonal─ůcy ┼╝o┼énierzy pododdzia┼é├│w rozminowania (IEDD)
Celem kursu jest: przygotowanie ┼╝o┼énierzy do prowadzenia neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w ró┼╝nym otoczeniu. Ponadto, przygotowanie ┼╝o┼énierzy pododdzia┼éów rozminowania (EOD) do neutralizacji improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych (IED).

Podstaw─ů do zakwalifikowania ┼╝o┼énierza na w/w kurs jest uko┼äczenie kursu pododdzia┼éów rozminowania (CMD-EOD).
 

 1. Zasady funkcjonowania  pododdzia┼éów neutralizacji improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych (IEDD).
 2. Organizacja, przeznaczenie pododdzia┼éów neutralizacji (IEDD) oraz wspó┼épraca z pododdzia┼éami rozpoznania (EOR).
 3. Budowa, przeznaczenie i obs┼éuga sprz─Ötu pododdzia┼éów przeznaczonych do neutralizacji improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych (IED).
 4. Budowa, przeznaczenie i obs┼éuga bezodrzutowego dzia┼éka do niszczenia zapalników i neutralizacji ┼éadunków wybuchowych.
 5. Budowa, przeznaczenie i obsługa generatora i skanera promieniowania rentgenowskiego.
 6. Technika i taktyka u┼╝ycia zrobotyzowanego urz─ůdzenia do neutralizacji improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych (Robot).
 7. Aktualne tendencje rozwoju urz─ůdze┼ä IED oraz taktyka i technika ich u┼╝ycia.
 8. Przepisy bezpiecze┼ästwa obowi─ůzuj─ůce podczas neutralizacji improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych (IED).
 9. Taktyka i technika neutralizacji improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych o dzia┼éaniu ze zw┼éok─ů (TD).
 10. Taktyka i technika neutralizacji improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych uruchamianych przez ofiar─Ö (VO).
 11. Taktyka i technika neutralizacji kierowanych improwizowanych urz─ůdze┼ä wybuchowych (CO).
Działanie w terenie zurbanizowanym (CQB)

Podstawowy blok szkoleniowy

 1. Planowanie dzia┼éa┼ä szturmowych, rozpoznanie obiektu, atak planowany, atak natychmiastowy. 
 2. Metody podej┼Ťcia i sposoby wej┼Ťcia do obiektu. 
 3. Budowa i organizacja zespołu szturmowego.
 4. Komunikacja przy wykorzystaniu ┼é─ůczno┼Ťci, znaków r─Öcznych i podstawowego s┼éownictwa szturmowego.
 5. Dobór sprz─Ötu szturmowego i osobistego w zale┼╝no┼Ťci od realizowanego zadania.
 6. Poruszanie si─Ö po ci─ůgach komunikacyjnych:
  -  minimalizacja skutków na korytarzu, ┼é─ůcznik na korytarzu (hall boss), dwie grupy szturmowe na korytarzu,
  -  jeden operator, dwóch operatorów, ca┼éy zespó┼é szturmowy na schodach. 
 7. Szturmowanie pomieszczeń otwartych i zamkniętych.
 8. Metody wej┼Ťcia do pomieszcze┼ä (dynamiczna i statyczna):
  -  hak, cross, metoda kombinowana, krojenie placka, 
  -  wykorzystanie lusterek, tarczy balistycznej i ┼é─ůcznika.
 9. Procedury dzia┼éania w pomieszczeniach („czesanie pomieszcze┼ä”):
  -  szukam, ubezpieczam, przygotuj do wyj┼Ťcia. 
 10. Taktyka i technika interwencji. 
 11. Sytuacje awaryjne podczas działań na obiektach.


Zaj─Öcia dodatkowe

 1. Sposoby wej┼Ťcia do pomieszcze┼ä:
  -  przy pomocy zespo┼éu toruj─ůcego (breaching),
  -  przy pomocy operatorów ze sprz─Ötem ci─Ö┼╝kim (Mossberg, zestaw wywa┼╝eniowy: m┼éot, ┼éom, taran, rozpierak, pi┼éa), 
  -  alternatywne sposoby wej┼Ťcia: okna (drabiny, trapy, pojazd),
 2. Wykorzystanie sprz─Ötu wysoko┼Ťciowego w taktyce AT : 
  -  podstawowy sprz─Öt wysoko┼Ťciowy wykorzystywany przez operatora,
  -  budowa podstawowych stanowisk zjazdowych,
  -  wykorzystanie otworów okiennych przy zjazdach linowych,
  -  podstawowe techniki zjazdowe.

Zaawansowany blok szkoleniowy - zawiera wszystkie powy┼╝sze zaj─Öcia wykorzystaniem ostrej amunicji oraz przedstawione poni┼╝ej.
 
 1. Konwoje
  -  planowanie g┼éównej trasy przejazdu oraz zapasowych,
  -  pojazdy w kolumnie konwojowej,
  -  zadania poszczególnych grup zabezpieczaj─ůcych konwój,
  -  odpieranie ataku na konwój,
  -  ubezpieczenie konwojowe,
  -  dobór sprz─Ötu i wyposa┼╝enia podczas konwoju ukierunkowanego,
  -  sposoby wyj┼Ťcia kawalkady konwojowej z zasadzki,
  -  sposoby wyj┼Ťcia z zasadzki ustawionej na pojedynczy pojazd,
  -  ewakuacja operatorów z pojazdu,
  -  taktyka i technika odpierania ataku przy u┼╝yciu pojazdów opancerzonych,
  -  ewakuacja „obiektu” z auta do auta.

  Opcjonalnie:
  -  strzelanie z pojazdu w postoju i podczas ruchu,
  -  strzelanie statyczne i dynamiczne - ofensywne i defensywne w kierunku na zagro┼╝enie, 
  -  poruszanie konwoju w warunkach o ma┼éej widoczno┼Ťci, 
  -  poruszanie si─Ö autami ze zgaszonym ┼Ťwiat┼éem tylko na o┼Ťwietleniu taktycznym.
   
 2. Zatrzymywanie pojazdu
  -  zatrzymywanie pojazdu b─Öd─ůcego w ruchu,
  -  zatrzymywanie pojazdu przy u┼╝yciu jednego lub dwóch pojazdów,
  -  szturm na pojazd zblokowany,
  -  szturm przy wykorzystaniu metody na worek, na „L”,
  -  szturm na pojazd przy wykorzystaniu sprz─Ötu ci─Ö┼╝kiego,
  -  wyci─ůganie z pojazdu niebezpiecznych przest─Öpców,
  -  zabezpieczenie pojazdu podczas szturmu,
  -  wykorzystanie ┼Ťrodków pozoracji podczas szturmu na pojazd.

  Opcjonalnie:
  -  wykorzystanie ┼Ťrodków pozoracji podczas szturmu na pojazd.
Personal Security Detail (PSD) - ochrona osobista w regionach wysokiego ryzyka

Szkolenie zosta┼éo podzielone na modu┼éy, które po┼é─ůczone tworz─ů kompletny zakres wiedzy niezb─Ödny osobom odpowiedzialnym za ochron─Ö osób (VIP) w regionach wysokiego ryzyka. Program zosta┼é przygotowany m.in. na bazie wytycznych The International Association of Personal Protection Agents i do┼Ťwiadczeniach jej cz┼éonków podczas realizacji dzia┼éa┼ä ochronnych na Bliskim Wschodzie oraz w  Ameryce Po┼éudniowej.

 
Zakres szkolenia:
 1. Zadania i obowi─ůzki CPO.
 2. Przygotowanie do realizacji ochrony:
  • niezb─Ödne informacje na temat VIP-a,
  • niezb─Ödne informacje na temat miejsca realizacji dzia┼éa┼ä,
  • analiza zagro┼╝e┼ä.
 3. Organizacja podró┼╝y.
  • analiza tras, punkty newralgiczne, przygotowanie miejsc bezpiecznych.
 4. Dobór si┼é i ┼Ťrodków do realizacji zadania:
  • przygotowanie zespo┼éu ochronnego,
  • dobór niezb─Ödnego wyposa┼╝enia,
  • dobór ┼Ťrodków transportu.
 5. Podstawy profilowania osób niebezpiecznych.
 6. Sposoby poruszania si─Ö z VIP-em (szyki ochronne):
  • konwój pieszy,
  • konwój zmotoryzowany.
 7. Sposoby ewakuacji VIP-a.
 8. Reakcja na atak podczas konwoju pieszego i zmotoryzowanego:
  • atak z u┼╝yciem broni palnej,
  • atak za pomoc─ů ┼éadunków wybuchowych,
  • atak kompleksowy.
 9. Zabezpieczenie stałego/długotrwałego miejsca pobytu.
 10. Reakcja na atak w stałym/długotrwałym miejscu pobytu.
Podstawy identyfikacji os├│b niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do wykrywania osób niebezpiecznych oraz rozpoznawania sygna┼éów ┼Ťwiadcz─ůcych o zbli┼╝aj─ůcym si─Ö ataku. Uczestnicy zaj─Ö─ç zapoznaj─ů si─Ö z podstawowymi reakcjami bezwarunkowymi, mow─ů cia┼éa (komunikacja niewerbalna) i psychologicznymi teoriami zachowa┼ä agresywnych. Dowiaduj─ů si─Ö jakie emocje towarzysz─ů napastnikowi przed, w trakcie (psychologia u┼╝ycia broni) oraz tu┼╝ po dokonaniu ataku. Dzi─Öki nabytej wiedzy mog─ů z du┼╝ym prawdopodobie┼ästwem wytypowa─ç z t┼éumu osoby posiadaj─ůce niebezpieczne przedmioty oraz planuj─ůce zamach.

Szkolenie jest wręcz priorytetowym zestawem wiedzy niezbędnej wszystkim żołnierzom narażonym na kontakt z osobami agresywnymi.
 
Zaj─Öcia zosta┼éy przygotowane zgodnie z wytycznymi USJFCOM Combat Observation and Decision-making in Irregular and Ambiguous Conflicts (CODIAC). Program opiera si─Ö na do┼Ťwiadczeniach agentów DEA zdobytych podczas realizacji zada┼ä specjalnych w USA, Meksyku oraz Iraku. 
Negocjacje kryzysowe - kontakt z osob─ů niebezpieczn─ů
Zaj─Öcia maj─ů na celu przygotowanie kursantów do bezpo┼Ťredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala cz─Östo na rozwi─ůzanie sporu bez wdawania si─Ö w konfrontacje si┼éow─ů. Kursanci ucz─ů si─Ö identyfikowania zaburze┼ä osobowo┼Ťci i chorób psychicznych, a nast─Öpnie metod post─Öpowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców. 
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego s┼éuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. ─ćwiczenia praktyczne maj─ů na celu wyrobienie u kursantów w┼éa┼Ťciwych nawyków podczas kontaktu z osob─ů agresywn─ů.
Szkolenia z psami
Wykorzystanie psów s┼éu┼╝bowych do ochrony baz i obiektów.
Zagadnienia:
 1. Zapoznanie z organizacj─ů pracy przewodnika i psa podczas ochrony bazy przy bramie wjazdowej.
 2. Przeszukiwanie ┼Ťrodków transportu - ogólne zasady, organizacja pracy, ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa.
 3. Przeszukiwanie baga┼╝y.
 4. Wyszukiwanie podejrzanych przedmiotów ukrytych w terenie.
 5. Rozpraszaj─ůce t┼éa zapachowe.
 
Przeznaczenie, organizacja i charakter pracy psów s┼éu┼╝bowych na misji.
Zagadnienia:
 1. Fizjologia psów i zagro┼╝enia klimatyczne.
 2. Ró┼╝nice kulturowe w krajach muzu┼éma┼äskich.
 3. Zasady transportu psów s┼éu┼╝bowych w rejon misji.
 4. Zasady przetrzymywania psów s┼éu┼╝bowych w bazie wojskowej.
 5. Wyposa┼╝enie psów s┼éu┼╝bowych.
 6. Wykorzystanie psów w rejonie misji, organizacja pracy.
 
Wykorzystanie psów s┼éu┼╝bowych w patrolach Temporary Check Point (TCP).
Zagadnienia:
 1. Ogólne zasady przewozu psów s┼éu┼╝bowych podczas patrolu.
 2. Przeszukiwanie ┼Ťrodków transportu.
 3. Przeszukiwanie baga┼╝y.
 4. Zasady sprawdzania osób z wykorzystaniem rzeczy osobistych podejrzanych osób.
 
Zasady pracy psów s┼éu┼╝bowych podczas operacji Cordon & Search.
Zagadnienia:
 1. Organizacja pracy poszczególnych sekcji grupy przeszukuj─ůcej.
 2. Przeszukiwanie pomieszczeń.
 3. Przeszukiwanie terenu (podwórza, teren wokó┼é podejrzanych budynków, sady, winnice, itp.).
 4. Zagro┼╝enia i ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa podczas pracy przewodnika z psem.
 
Oswajanie psów ze strza┼éami i detonacjami podczas pracy przy wykorzystaniu ┼Ťrodków pozoracji pola walki.
Zagadnienia:
 1. ─ćwiczenia z tresury ogólnej z u┼╝yciem ┼Ťrodków pozoracji pola walki w tle.
 2. ─ćwiczenia praktyczne wyszukiwania MW, amunicji  i broni z u┼╝yciem ┼Ťrodków pozoracji pola walki w tle:
 • przeszukiwanie terenu;
 • przeszukiwanie ┼Ťrodków transportu;
 • przeszukiwanie baga┼╝y.
 
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
Zagadnienia:
 1. Resuscytacja przy zatrzymaniu funkcji ┼╝yciowych psa.
 2. Udar cieplny, objawy i pierwsza pomoc.
 3. Powstrzymywanie krwawienia.
 4. Z┼éamania – zasady unieruchamiania uszkodzonych ko┼äczyn.
 
Szkolenie strzeleckie

Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Zaj─Öcia prowadzone s─ů na dowolnych modelach broni, wskazanych przez zamawiaj─ůcego. Strzelania prowadzimy z broni w┼éasnej oraz z broni zleceniodawcy.
W trakcie szkole┼ä uczymy kursantów prawid┼éowej obs┼éugi broni, usuwania zaci─Ö─ç oraz w┼éa┼Ťciwych postaw strzeleckich i wszelkich aspektów zwi─ůzanych z bezpieczn─ů obs┼éug─ů broni.
Program zaj─Ö─ç jest indywidualnie ustalany z zamawiaj─ůcym. Przygotowujemy konspekty szkoleniowe zgodne z wytycznymi MON lub MSW.
Szkolenie prowadz─ů instruktorzy wywodz─ůcy si─Ö z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).

Szkolenie snajperskie
 1. Bro┼ä - budowa / sk┼éadanie / rozk┼éadanie, typy amunicji i jej mo┼╝liwo┼Ťci – balistyka.
 2. Urz─ůdzenia optyczne – dostosowanie.
 3. Praca na radiu – procedury.
 4. Obserwacja – stanowisko obserwacyjne, zasady jego doboru i sposoby wykonania.
 5. Nawigacja.
 6. Gromadzenie informacji – identyfikacja rozpoznawanie wyposa┼╝enia, mundurów i cech charakterystycznych dla danych grup.
 7. Przestrzeliwanie broni – zasady.
 8. Wp┼éyw warunków pogodowych na celno┼Ť─ç.
 9. Kamufla┼╝ snajpera.
 10. Przygotowanie do zadania / misji.
Opieka nad rannym w warunkach działań taktycznych
Kurs ma na celu przygotowa─ç uczestników do udzielania pierwszej pomocy na polu walki i jest realizowany wed┼éug najnowszych wytycznych TCCC. Zaj─Öcia prowadz─ů certyfikowani instruktorzy ameryka┼äskiej organizacji National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT): paramedyk zespo┼éu bojowego „A” Jednostki Wojskowej GROM oraz czynny wyk┼éadowca Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Znacz─ůc─ů cz─Ö┼Ť─ç programu stanowi─ů ─çwiczenia praktyczne podczas których trenowana jest zarówno technika jak i taktyka.
 
 1. Omówienie TCCC -  zasady post─Öpowania. 
 2. Przypomnienie BLSu.
 3. Opatrunki i zaopatrywanie ran:
  • banda┼╝owanie ran, 
  • opatrunki uciskowe, 
  • pakowanie ran, 
  • rany szyj  i pachy, 
  • CATy - zasady u┼╝ycia i trening zak┼éadania, opaski kombinowane,
  • rany klatki piersiowej - uszczelnianie ran opatrunkami fabrycznymi typu ,,SAM” z zaworkami i bez oraz opatrunkami kombinowanymi,
  • opatrunki chemiczne - rodzaje, sposoby dzia┼éania i zasady ich u┼╝ycia,
  • post─Öpowanie z poparzonymi,
  • usztywnianie z┼éama┼ä. 
 4. ─ćwiczenia sytuacyjne - rozpoznanie poszkodowanego i zaopatrywanie. 
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiot├│w i substancji niebezpiecznych przy u┼╝yciu ┼Ťrodk├│w technicznych
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy u┼╝yciu ┼Ťrodków technicznych.
 
G┼éównym celem szkolenia:
 • nabycie umiej─Ötno┼Ťci prowadzenia rozpoznania przy u┼╝yciu mobilnych robotów taktycznych, urz─ůdze┼ä do identyfikacji substancji niebezpiecznych, przeno┼Ťnych urz─ůdze┼ä rentgenowskich, w szczególno┼Ťci prawid┼éowej interpretacji obrazów oraz rozpoznawania zagro┼╝e┼ä - przedmiotów niebezpiecznych, broni i urz─ůdze┼ä wybuchowych;
 • umiej─Ötno┼Ť─ç obs┼éugi mobilnych urz─ůdze┼ä do prowadzenia rozpoznania (urz─ůdze┼ä rentgenowskich oraz wykrywaczy metali, a tak┼╝e znajomo┼Ť─ç przepisów BHP podczas u┼╝ytkowania urz─ůdze┼ä wytwarzaj─ůcych promieniowanie X, taktycznych robotów miotanych). Szkolenie realizowane jest w systemie stacjonarnym.
 
Sprzęt oraz materiały dydaktyczne:
 • przeno┼Ťne urz─ůdzenie RTG do kontroli baga┼╝u,
 • r─Öczne wykrywacze metali,
 • zestaw atrap urz─ůdze┼ä i materia┼éów wybuchowych,
 • zestawy baga┼╝y, 
 • atrapy broni palnej oraz broni bia┼éej,
 • taktyczne roboty miotane.
Działanie w terenie niezurbanizowanym - "Zielona taktyka"
Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do prowadzenia dzia┼éa┼ä poza terenem zurbanizowanym. Podstawowymi zadaniami w ramach „zielonej taktyki” s─ů: patrolowanie, obserwacja, zasadzka, rajd. W odniesieniu do zada┼ä operacji specjalnych szkolenie obejmuje wszystkie g┼éówne elementy, ale najbardziej skupia si─Ö na rozpoznaniu specjalnym oraz wsparciu militarnym. 
 
Zagadnienia:
 1. Charakterystyka terenu niezurbanizowanego.
 2. Wyposa┼╝enie indywidualne.
 3. Maskowanie.
 4. Wyposa┼╝enie zespo┼éowe pod k─ůtem rodzaju zadania.
 5. Poruszanie si─Ö w terenie.
 6. Nawigacja z wykorzystaniem podstawowego wyposażenia w dzień i w nocy.
 7. Komunikacja w zespole.
 8. Marsz ubezpieczony.
 9. Wykonywanie tropów myl─ůcych.
 10. Reakcja na kontakt.
 11. Zakładanie bazy.
 12. Posterunki obserwacyjne.
 13. Patrolowanie.
 14. Zasadzki.