Global Protection Group posiada szerokie doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów szkoleniowych. Nasza instytucja posiada status placówki kształcenia ustawicznego i decyzją OKS.4430.25.2013.XII została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W 2017 roku firma Global Protection Group została wyróżniona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Odbiorcami zajęć GPG są:
 • wojsko, policja i inne służby rządowe, 
 • ministerstwa, urzędy i instytucje państwowe,
 • prywatne agencje ochrony z kraju i z zagranicy,
 • międzynarodowe korporacje m.in. z branży energetycznej, wydobywczej, produkcyjnej oraz informatycznej.
 
Dzięki współpracy z kadrą instruktorską rządowych ośrodków szkoleniowych (m.in. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie) nasze programy  zgodne są z tematyką kursów realizowanych przez centra edukacyjne MON i MSW, dokumentami normatywnymi oraz metodyką nauczania NATO.
 
W 2014 roku GPG został wybrany oficjalnym zespołem szkoleniowym IBCOL Polska Sp. z o.o. - wyłącznego dystrybutora sprzętu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.
 
Dzięki Mobilnej Grupie Instruktorów (MGI) GPG oferowane szkolenia realizujemy w dowolnym miejscu na świecie wskazanym przez klienta.
 
 
Z uwagi na typ odbiorców, oferowane szkolenia podzieliśmy na przeznaczone:
 • dla wojska, 
 • dla służb mundurowych i ochrony, 
 • dla firm i osób prywatnych.
Kontrola bezpieczeństwa z zastosowaniem urządzeń rentgenowskich

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy umiejętności prowadzenia kontroli bezpieczeństwa z zastosowaniem urządzeń rentgenowskich, w tym w szczególności prawidłowej interpretacji obrazów oraz rozpoznawania zagrożeń - przedmiotów niebezpiecznych, broni i urządzeń wybuchowych jak również wspieranie przygotowania pracowników ochrony fizycznej do podjęcia swoich obowiązków służbowych w zakresie podstawowych technik rozpoznania związanego z zagrożeniem bombowym i kontroli bezpieczeństwa.

 

Zakres szkolenia:
 1. Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa oraz przepisy BHP podczas ich użytkowania.
 2. Charakterystyka materiałów i urządzeń wybuchowych oraz przedmiotów niebezpiecznych.
 3. Zasady kontroli bezpieczeństwa osób i bagaży.
 4. Praktyczna kontrola osób i bagaży.
 5. Rozpoznawanie podejrzanych przedmiotów na obrazach urządzeń rentgenowskich.
 
Szkolenie strzeleckie
Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są na dowolnych modelach broni, wskazanych przez zamawiającego. Strzelania prowadzimy z broni własnej oraz z broni zleceniodawcy.
W trakcie szkoleń uczymy kursantów prawidłowej obsługi broni, usuwania zacięć oraz właściwych postaw strzeleckich i wszelkich aspektów związanych z bezpieczną obsługą broni. Program zajęć jest indywidualnie ustalany z zamawiającym.
Przygotowujemy konspekty szkoleniowe zgodne z wytycznymi MON lub MSW. Szkolenie prowadzą instruktorzy wywodzący się z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).
Podstawy identyfikacji osób niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do wykrywania osób niebezpiecznych oraz rozpoznawania sygnałów świadczących o zbliżającym się ataku. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi reakcjami bezwarunkowymi, mową ciała (komunikacja niewerbalna) i psychologicznymi teoriami zachowań agresywnych. Dowiadują się jakie emocje towarzyszą napastnikowi przed, w trakcie (psychologia użycia broni) oraz tuż po dokonaniu ataku. Dzięki nabytej wiedzy mogą z dużym prawdopodobieństwem wytypować z tłumu osoby posiadające niebezpieczne przedmioty oraz planujące zamach.

Szkolenie jest wręcz priorytetowym zestawem wiedzy niezbędnej wszystkim funkcjonariuszom/pracownikom narażonym na kontakt z osobami agresywnymi.
 
Zajęcia zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi USJFCOM Combat Observation and Decision-making in Irregular and Ambiguous Conflicts (CODIAC). Program opiera się na doświadczeniach agentów DEA zdobytych podczas realizacji zadań specjalnych w USA, Meksyku oraz Iraku. 
 
Negocjacje kryzysowe - kontakt z osobą niebezpieczną
Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców. 
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.
Przeciwdziałanie terrorowi bombowemu
Zajęcia przygotowują do rozpoznawania przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego z uwzględnieniem UXO (ładunków wybuchowych pochodzenia wojskowego) oraz Improwizowanych Urządzeń Wybuchowych (IED). W ramach szkolenia kursanci mają możliwość zapoznać się z zasadami prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego w terenie otwartym, jak również budynkach i pojazdach. Poznają podstawowe elementy budowy urządzeń wybuchowych oraz komponenty z których są budowane. Dzięki temu są w stanie odnaleźć i  rozpoznać nie tylko gotowe, „podłożone” już ładunki wybuchowe ale i niebezpieczne przedmioty z których mogą zostać skonstruowane „na miejscu”.

Szkolenie rekomendowane przez Wydział Ochrony Ministerstwa Sprawiedliwości.  
 
Ochrona osobista VIP - Executive / Close Protection

Szkolenie zostało podzielone na moduły, które połączone tworzą kompletny zakres wiedzy niezbędny osobom odpowiedzialnym za ochronę osób (VIP). Program został przygotowany m.in. na bazie wytycznych The International Association of Personal Protection Agents i doświadczeniach jej członków podczas realizacji działań ochronnych na Bliskim Wschodzie oraz w  Ameryce Południowej.

 

Zakres szkolenia:
 1. Zadania i obowiązki CPO.
 2. Przygotowanie do realizacji ochrony:
  • niezbędne informacje na temat VIP-a,
  • niezbędne informacje na temat miejsca realizacji działań,
  • analiza zagrożeń.
 3. Organizacja podróży.
  • analiza tras, punkty newralgiczne, przygotowanie miejsc bezpiecznych.
 4. Dobór sił i środków do realizacji zadania:
  • przygotowanie zespołu ochronnego,
  • dobór niezbędnego wyposażenia,
  • dobór środków transportu.
 5. Podstawy profilowania osób niebezpiecznych.
 6. Sposoby poruszania się z VIP-em (szyki ochronne):
  • konwój pieszy,
  • konwój zmotoryzowany.
 7. Sposoby ewakuacji VIP-a.
 8. Reakcja na atak podczas konwoju pieszego i zmotoryzowanego:
  • atak z użyciem broni palnej,
  • atak za pomocą ładunków wybuchowych,
  • atak kompleksowy.
 9. Zabezpieczenie stałego/długotrwałego miejsca pobytu.
 10. Reakcja na atak w stałym/długotrwałym miejscu pobytu.
Close Quarters Battle (CQB)

Podstawowy blok szkoleniowy

 1. Planowanie działań szturmowych, rozpoznanie obiektu, atak planowany, atak natychmiastowy. 
 2. Metody podejścia i sposoby wejścia do obiektu. 
 3. Budowa i organizacja zespołu szturmowego.
 4. Komunikacja przy wykorzystaniu łączności, znaków ręcznych i podstawowego słownictwa szturmowego.
 5. Dobór sprzętu szturmowego i osobistego w zależności od realizowanego zadania.
 6. Poruszanie się po ciągach komunikacyjnych:
  -  minimalizacja skutków na korytarzu, łącznik na korytarzu (hall boss), dwie grupy szturmowe na korytarzu,
  -  jeden operator, dwóch operatorów, cały zespół szturmowy na schodach.
 7. Szturmowanie pomieszczeń otwartych i zamkniętych.
 8. Metody wejścia do pomieszczeń (dynamiczna i statyczna):
  -  hak, cross, metoda kombinowana, krojenie placka, 
  -  wykorzystanie lusterek, tarczy balistycznej i łącznika.
 9. Procedury działania w pomieszczeniach („czesanie pomieszczeń”):
  -  szukam, ubezpieczam, przygotuj do wyjścia. 
 10. Taktyka i technika interwencji. 
 11. Sytuacje awaryjne podczas działań na obiektach.


Zaawansowany blok szkoleniowy - zawiera wszystkie powyższe zajęcia wykorzystaniem ostrej amunicji oraz przedstawione poniżej.

 1. Konwoje
  -  planowanie głównej trasy przejazdu oraz zapasowych,
  -  pojazdy w kolumnie konwojowej,
  -  zadania poszczególnych grup zabezpieczających konwój,
  -  odpieranie ataku na konwój,
  -  ubezpieczenie konwojowe,
  -  dobór sprzętu i wyposażenia podczas konwoju ukierunkowanego,
  -  sposoby wyjścia kawalkady konwojowej z zasadzki,
  -  sposoby wyjścia z zasadzki ustawionej na pojedynczy pojazd,
  -  ewakuacja operatorów z pojazdu,
  -  taktyka i technika odpierania ataku przy użyciu pojazdów opancerzonych,
  -  ewakuacja „obiektu” z auta do auta.

  Opcjonalnie:
  -  strzelanie z pojazdu w postoju i podczas ruchu,
  -  strzelanie statyczne i dynamiczne - ofensywne i defensywne w kierunku na zagrożenie, 
  -  poruszanie konwoju w warunkach o małej widoczności, 
  -  poruszanie się autami ze zgaszonym światłem tylko na oświetleniu taktycznym.
   
 2. Zatrzymywanie pojazdu
  -  zatrzymywanie pojazdu będącego w ruchu,
  -  zatrzymywanie pojazdu przy użyciu jednego lub dwóch pojazdów,
  -  szturm na pojazd zblokowany,
  -  szturm przy wykorzystaniu metody na worek, na „L”,
  -  szturm na pojazd przy wykorzystaniu sprzętu ciężkiego,
  -  wyciąganie z pojazdu niebezpiecznych przestępców,
  -  zabezpieczenie pojazdu podczas szturmu,
  -  wykorzystanie środków pozoracji podczas szturmu na pojazd.

  Opcjonalnie:
  -  ćwiczenia z zakresu zatrzymywanie pojazdu z wykorzystaniem ostrej amunicji.
Postępowanie w sytuacjach zakładniczych

Zajęcia przygotowują kursantów do właściwego zachowania się w sytuacjach ekstremalnych takich jak np. wzięcie na zakładnika, a następnie odbicia przez oddział antyterrorystyczny. Podczas szkolenia wyjaśniane są procesy stresowe wpływające na psychikę ofiar i napastników. Kursanci zapoznają się także z procedurami działań oddziałów AT w trakcie oraz po zakończeniu działań szturmowych. Pozwala to kursantom na praktyczne przygotowanie się do sytuacji kryzysowej. 

Organizacja konwoju

Podczas szkoleniach kursanci zapoznają się z zasadami organizowania chronionych transportów osób i mienia. Przeprowadzają analizę realnych sytuacji ochronnych oraz przygotowują w podgrupach plan konwoju. Na podstawie wybranego scenariusza, samodzielnie sporządzają pełen plan realizacji eskorty. 

Kontrinwigilacja i kontrobserwacja w działaniach ochronnych

Szkolenie przygotowujące do wykrywania, rozpoznania oraz przeciwdziałania inwigilacji. Kursanci zapoznają się z metodami pozyskiwania informacji oraz wykorzystywanym do tego wyposażeniem. Uczą się wykrywać techniczne środki inwigilacji oraz rozpoznawać ruchome i stałe posterunki obserwacyjne. Podczas zajęć praktycznych samodzielnie oraz w zespołach prowadzą działań inwigilacyjne w środowisku miejskim.

Mobbing / Dyskryminacja / Molestowanie

Szkolenie ma na celu przekazanie i uporządkowanie wiedzy związanej z powstawaniem stereotypów, uprzedzeń i ich wpływu na działania mobbingu, dyskryminacji i molestowania oraz dotyczącej ochrony prawnej poszkodowanych. Kursanci kształtują swoje umiejętności identyfikowania mobbingu, molestowania i dyskryminacji (przejawy, formy, przyczyny i skutki). Nabywają wiedzę z zakresu przeciwdziałania takim praktykom (szczególnie w miejscu pracy) oraz umiejętności wyboru i zastosowania odpowiedniej strategii zapobiegawczej.

Bezpieczeństwo we wrogim środowisku (Hostile Environment Safety Training)

Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do przebywania oraz pracy w regionach wysokiego ryzyka objętych działaniami wojennymi lub zagrożonych atakami terrorystycznymi. Program zajęć został stworzony specjalnie dla pracowników cywilnych, organizacji humanitarnych, środowisk dziennikarskich, pracowników placówek dyplomatycznych. Nauczane procedury i zasady zachowania przygotowane zostały według wytycznych NATO.

Szkolenia z psami
Wykorzystanie psów służbowych do ochrony baz i obiektów.
Zagadnienia:
 1. Zapoznanie z organizacją pracy przewodnika i psa podczas ochrony bazy przy bramie wjazdowej.
 2. Przeszukiwanie środków transportu - ogólne zasady, organizacja pracy, środki bezpieczeństwa.
 3. Przeszukiwanie bagaży.
 4. Wyszukiwanie podejrzanych przedmiotów ukrytych w terenie.
 5. Rozpraszające tła zapachowe.
 
Przeznaczenie, organizacja i charakter pracy psów służbowych na misji.
Zagadnienia:
 1. Fizjologia psów i zagrożenia klimatyczne.
 2. Różnice kulturowe w krajach muzułmańskich.
 3. Zasady transportu psów służbowych w rejon misji.
 4. Zasady przetrzymywania psów służbowych w bazie wojskowej.
 5. Wyposażenie psów służbowych.
 6. Wykorzystanie psów w rejonie misji, organizacja pracy.
 
Wykorzystanie psów służbowych w patrolach Temporary Check Point (TCP).
Zagadnienia:
 1. Ogólne zasady przewozu psów służbowych podczas patrolu.
 2. Przeszukiwanie środków transportu.
 3. Przeszukiwanie bagaży.
 4. Zasady sprawdzania osób z wykorzystaniem rzeczy osobistych podejrzanych osób.
 
Zasady pracy psów służbowych podczas operacji Cordon & Search.
Zagadnienia:
 1. Organizacja pracy poszczególnych sekcji grupy przeszukującej.
 2. Przeszukiwanie pomieszczeń.
 3. Przeszukiwanie terenu (podwórza, teren wokół podejrzanych budynków, sady, winnice, itp.).
 4. Zagrożenia i środki bezpieczeństwa podczas pracy przewodnika z psem.
 
Oswajanie psów ze strzałami i detonacjami podczas pracy przy wykorzystaniu środków pozoracji pola walki.
Zagadnienia:
 1. Ćwiczenia z tresury ogólnej z użyciem środków pozoracji pola walki w tle.
 2. Ćwiczenia praktyczne wyszukiwania MW, amunicji  i broni z użyciem środków pozoracji pola walki w tle:
 • przeszukiwanie terenu;
 • przeszukiwanie środków transportu;
 • przeszukiwanie bagaży.

 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Zagadnienia:
 1. Resuscytacja przy zatrzymaniu funkcji życiowych psa.
 2. Udar cieplny, objawy i pierwsza pomoc.
 3. Powstrzymywanie krwawienia.
 4. Złamania – zasady unieruchamiania uszkodzonych kończyn.
Szkolenie snajperskie
 1. Broń budowa składanie rozkładanie, typy amunicji i jej możliwości – balistyka.
 2. Urządzenia optyczne – dostosowanie.
 3. Praca na radiu – procedury.
 4. Obserwacja – stanowisko obserwacyjne, zasady jego doboru i sposoby wykonania.
 5. Nawigacja.
 6. Gromadzenie informacji – identyfikacja rozpoznawanie wyposażenia, mundurów i cech charakterystycznych dla danych grup.
 7. Przestrzeliwanie broni – zasady.
 8. Wpływ warunków pogodowych na celność.
 9. Kamuflaż snajpera.
 10. Przygotowanie do zadania / misji.
Pierwsza pomoc
Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, zajęcia prowadzone są na obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 r. 
 
Wykłady:
 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy. 
 2. Bezpieczeństwo własne. 
 3. Ewakuacja z zagrożonego miejsca. 
 4. Łańcuch przeżycia. 
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych. 
 6. Budowa i zasady stosowania AED. 
 7. Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych. 
 8. Stany zagrożenia życia pochodzenia. 
 9. Stany zagrożenia życia pochodzenia urazowego. 
 10. Odmrożenia, hipotermia. 
 11. Porażenia prądem elektrycznym. 
 12. Wstrząs. 
 13. Podtopienia. 
 
Ćwiczenia:
 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem AED + worek samorozprężalny. 
 2. Badanie urazowe wg ITLS / deska + kołnierz/ 
 3. Pozycje ratownicze. 
 4. Unieruchomienia kończyn przy pomocy szyn Kramera/ sam splint. 
 5. Zakładanie opatrunków, tamowanie krwotoków (trudne miejsca głowa, szyja). 
 6. Ewakuacja z pojazdu. 
Opieka nad rannym w warunkach działań taktycznych
Kurs ma na celu przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy na polu walki i jest realizowany według najnowszych wytycznych TCCC. Zajęcia prowadzą certyfikowani instruktorzy amerykańskiej organizacji National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT): paramedyk zespołu bojowego „A” Jednostki Wojskowej GROM oraz czynny wykładowca Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Znaczącą część programu stanowią ćwiczenia praktyczne podczas których trenowana jest zarówno technika jak i taktyka.
 
 1. Omówienie TCCC -  zasady postępowania. 
 2. Przypomnienie BLSu.
 3. Opatrunki i zaopatrywanie ran:
  • bandażowanie ran, 
  • opatrunki uciskowe, 
  • pakowanie ran, 
  • rany szyj  i pachy, 
  • CATy - zasady użycia i trening zakładania, opaski kombinowane,
  • rany klatki piersiowej - uszczelnianie ran opatrunkami fabrycznymi typu ,,SAM” z zaworkami i bez oraz opatrunkami kombinowanymi,
  • opatrunki chemiczne - rodzaje, sposoby działania i zasady ich użycia,
  • postępowanie z poparzonymi,
  • usztywnianie złamań. 
 4. Ćwiczenia sytuacyjne - rozpoznanie poszkodowanego i zaopatrywanie. 
Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli skrytek w środkach transportu
Założenia ogólne:
 1. Szkolenie specjalistyczne adresowane jest do osób, które w codziennej pracy wykonują kontrole różnych środków transportu (pracownicy biur przepustek, pracownicy ochrony, służb granicznych, różnych formacji mundurowych itp.).
 2. Celem głównym szkolenia specjalistycznego jest przygotowanie w/w grupy osób do prowadzenia kontroli skrytek w środkach transportu.
 3. Podczas szkolenia prowadzący wykorzystują różne metody i środki dydaktyczne.
 4. Celem urealnienia sytuacji taktycznej podczas prowadzonych zajęć praktycznych w miarę możliwości należy zapewnić środki transportu z jakimi słuchacze szkolenia mają na co dzień do czynienia.
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy użyciu środków technicznych
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy użyciu środków technicznych.
 
Głównym celem szkolenia:
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozpoznania przy użyciu mobilnych robotów taktycznych, urządzeń do identyfikacji substancji niebezpiecznych, przenośnych urządzeń rentgenowskich, w szczególności prawidłowej interpretacji obrazów oraz rozpoznawania zagrożeń - przedmiotów niebezpiecznych, broni i urządzeń wybuchowych;
 • umiejętność obsługi mobilnych urządzeń do prowadzenia rozpoznania (urządzeń rentgenowskich oraz wykrywaczy metali, a także znajomość przepisów BHP podczas użytkowania urządzeń wytwarzających promieniowanie X, taktycznych robotów miotanych). Szkolenie realizowane jest w systemie stacjonarnym.
 
Sprzęt oraz materiały dydaktyczne:
 • przenośne urządzenie RTG do kontroli bagażu,
 • ręczne wykrywacze metali,
 • zestaw atrap urządzeń i materiałów wybuchowych,
 • zestawy bagaży, 
 • atrapy broni palnej oraz broni białej,
 • taktyczne roboty miotane.
Taktyka i technika interwencji przy użyciu środków przymusu bezpośredniego
Bloki tematyczne :
 1. Strefy ataku na: twarzoczaszkę, okolice szyi, okolice krocza.
 2. Strefy ataku na: okolice stawów kończyny górnej, okolice stawów kończyny dolnej.
 3. Postawy wyjściowe do ataku i obrony, poruszanie się w walce, pady i przewroty.
 4. Uderzenia: proste, sierpowe, haki, uderzenia pięścią „młotem”, uderzenia łokciem – wprowadzenie do walki w bliskim kontakcie.
 5. Kopnięcie: proste, okrężne, boczne, w tył, kopnięcia kolanem - wprowadzenie do walki w bliskim kontakcie.
 6. Kombinacje uderzeń i kopnięć w atakach i obronie na miejsca wrażliwe na ciele człowieka.
 7. Duszenia i obrony przed duszeniami.
 8. Obchwyty ciała i obrony przed obchwytami.
 9. Elementy walki w pozycji leżącej.
 10. Obrony przed ciosami i kopnięciami.
 11. Dźwignie – wykorzystanie do obezwładniania i transportu osoby.
 12. Pałka teleskopowa – wykorzystanie praktyczne: dźwignie, uderzenia, pchnięcia.
 13. Obrony pałką teleskopową przed napastnikiem uzbrojonym w kij, nóż, broń palną.
 14. Techniki zakładania kajdanek: pozycja leżąca i pozycja stojąca.
 15. Techniki sprawdzania i przejścia do transportu osoby.
 16. Metody i sposoby obezwładniania osoby przy użyciu środków przymusu bezpośredniego w działaniach zespołowych.
 17. Walka w bliskim kontakcie z zastosowaniem wyżej poznanych technik z jednym przeciwnikiem (uzbrojonym lub nieuzbrojonym).
 18. Walka w bliskim kontakcie z dwoma lub więcej przeciwnikami uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi.
 19. Ćwiczenia w ograniczonych przestrzeniach w formie toru przeszkód z elementami zaskoczenia – CQB.