Global Protection Group posiada szerokie doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów szkoleniowych. Nasza instytucja posiada status placówki kształcenia ustawicznego i decyzją OKS.4430.25.2013.XII została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W 2017 roku firma Global Protection Group została wyróżniona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Odbiorcami zajęć GPG są:
 • wojsko, policja i inne służby rządowe, 
 • ministerstwa, urzędy i instytucje państwowe,
 • prywatne agencje ochrony z kraju i z zagranicy,
 • międzynarodowe korporacje m.in. z branży energetycznej, wydobywczej, produkcyjnej oraz informatycznej.
 
Dzięki współpracy z kadrą instruktorską rządowych ośrodków szkoleniowych (m.in. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie) nasze programy  zgodne są z tematyką kursów realizowanych przez centra edukacyjne MON i MSW, dokumentami normatywnymi oraz metodyką nauczania NATO.
 
W 2014 roku GPG został wybrany oficjalnym zespołem szkoleniowym IBCOL Polska Sp. z o.o. - wyłącznego dystrybutora sprzętu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.
 
Dzięki Mobilnej Grupie Instruktorów (MGI) GPG oferowane szkolenia realizujemy w dowolnym miejscu na świecie wskazanym przez klienta.
 
 
Z uwagi na typ odbiorców, oferowane szkolenia podzieliśmy na przeznaczone:
 • dla wojska, 
 • dla służb mundurowych i ochrony, 
 • dla firm i osób prywatnych.
Postępowanie z osobą agresywną
Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców. 
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.
Rozpoznawanie i postępowanie z niebezpiecznymi przesyłkami
Celem szkolenia jest zarówno prezentacja poszczególnych zagadnień w kontekście funkcjonowania systemu recepcyjnego / biura podawczego jak i wskazanie roli tego typu personelu w kreowaniu bezpieczeństwa. Profil prowadzonych zajęć został przygotowany dla grupy odbiorców zajmujących się szeroko rozumianą recepcją, w tym personelu frontdesk, obsługi sekretariatów.  
 
Postępowanie w sytuacjach zakładniczych
Zajęcia przygotowują kursantów do właściwego zachowania się w sytuacjach ekstremalnych takich jak np. wzięcie na zakładnika, a następnie odbicia przez oddział antyterrorystyczny. Podczas szkolenia wyjaśniane są procesy stresowe wpływające na psychikę ofiar i napastników. Kursanci zapoznają się także z procedurami działań oddziałów AT w trakcie oraz po zakończeniu działań szturmowych. Pozwala to kursantom na praktyczne przygotowanie się do sytuacji kryzysowej. 
Mobbing / Dyskryminacja / Molestowanie

Szkolenie ma na celu przekazanie i uporządkowanie wiedzy związanej z powstawaniem stereotypów, uprzedzeń i ich wpływu na działania mobbingu, dyskryminacji i molestowania oraz dotyczącej ochrony prawnej poszkodowanych. Kursanci kształtują swoje umiejętności identyfikowania mobbingu, molestowania i dyskryminacji (przejawy, formy, przyczyny i skutki). Nabywają wiedzę z zakresu przeciwdziałania takim praktykom (szczególnie w miejscu pracy) oraz umiejętności wyboru i zastosowania odpowiedniej strategii zapobiegawczej.

Bezpieczeństwo VIP

Szkolenie stworzone dla kadry menadżerskiej (C-level executivies), funkcjonariuszy państwowych oraz wszystkich innych osób narażonych na działania przestępcze ze względu na pełnione stanowisko i posiadane, newralgiczne informacje. Zajęcia mają na celu uświadomić potencjalne zagrożenia czyhające na kursantów zarówno podczas codziennych czynności życia prywatnego jak i w pracy czy też w podróży.  Tego typu wiedza pozwoli naszym absolwentom uniknąć lub zminimalizować skutki działań przestępczych.

Bezpieczeństwo we wrogim środowisku (Hostile Environment Safety Training)
Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do przebywania oraz pracy w regionach wysokiego ryzyka objętych działaniami wojennymi lub zagrożonych atakami terrorystycznymi. Program zajęć został stworzony specjalnie dla pracowników cywilnych, organizacji humanitarnych, środowisk dziennikarskich, pracowników placówek dyplomatycznych. Nauczane procedury i zasady postępowania przygotowane zostały według wytycznych NATO.
 
Pierwsza pomoc
Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, zajęcia prowadzone są na obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. 
 
Wykłady: 
 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy. 
 2. Bezpieczeństwo własne. 
 3. Ewakuacja z zagrożonego miejsca. 
 4. Łańcuch przeżycia. 
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych. 
 6. Budowa i zasady stosowania AED. 
 7. Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych. 
 8. Stany zagrożenia życia pochodzenia. 
 9. Stany zagrożenia życia pochodzenia urazowego. 
 10. Odmrożenia, hipotermia. 
 11. Porażenia prądem elektrycznym. 
 12. Wstrząs. 
 13. Podtopienia.
 
Ćwiczenia: 
 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem AED + worek samorozprężalny. 
 2. Badanie urazowe wg ITLS / deska + kołnierz/.
 3. Pozycje ratownicze. 
 4. Unieruchomienia kończyn przy pomocy szyn Kramera / sam splint. 
 5. Zakładanie opatrunków, tamowanie krwotoków (trudne miejsca - głowa, szyja). 
 6. Ewakuacja z pojazdu. 
Szkolenia strzeleckie

Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są na dowolnych modelach broni, wskazanych przez zamawiającego. Strzelania prowadzimy z broni własnej oraz z broni zleceniodawcy.
W trakcie szkoleń uczymy kursantów prawidłowej obsługi broni, usuwania zacięć oraz właściwych postaw strzeleckich i wszelkich aspektów związanych z bezpieczną obsługą broni. W zależności od celu (strzelanie obronne lub rekreacyjne) program zajęć jest indywidualnie ustalany z zamawiającym.
Przygotowujemy konspekty szkoleniowe zgodne z wytycznymi MON lub MSW.
Szkolenie prowadzą instruktorzy wywodzący się z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).