Oferujemy kompleksową ochronę obiektów biurowych, magazynowych, produkcyjnych, a także prywatnych posesji. Bezpieczeństwo zapewniamy z pomocą wysoko wykwalifikowanej kadry wspieranej najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • bezpośredniej ochrony obiektów realizowanej przez uzbrojonych lub nieuzbrojonych, wykwalifikowanych pracowników ochrony,
  • systemowego zabezpieczenie obiektów za pomocą technicznych środków ochrony m.in. z wykorzystaniem video ochrony VSS,
  • ochrony terenów budowy dróg i budynków, elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych za pomocą mobilnych wież monitorujących,
  • obsługi recepcji oraz biur podawczych realizowanej przez profesjonalny personel przeszkolony m.in. w zakresie identyfikacji niebezpiecznych przesyłek, postępowania z osobami agresywnymi, pierwszej pomocy, procedur ewakuacji oraz poufności informacji,
  • ochrony obiektów znajdujących się poza granicami Polski, także mieszczących się na terenach zagrożonych konfliktami zbrojnymi lub działaniami terrorystycznymi. Tego typu usługi realizujemy we współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami.

Wszystkie siły i środki niezbędne do ochrony obiektu indywidualnie dostosowujemy do każdego zlecenia. Dobieramy rozwiązania zapewniające maksymalne bezpieczeństwo przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.