Rozpoznanie pirotechniczne

Global Protection Group oferuje profesjonalne usługi zabezpieczenia pirotechnicznego, obejmujące m.in. następujące czynności:
 • rozpoznanie pirotechniczne obiektów;
 • rozpoznanie pirotechniczne środków transportu (samochody, pociągi, samoloty itp.);
 • zabezpieczenie pirotechniczne imprez zamkniętych i otwartych;
 • kontrola bezpieczeństwa – pirotechniczna osób, bagaży;
 • rozpoznanie pirotechniczne VIP (pojazdu, obiektu, drogi);
 • kontrola obiektów pod względem przygotowania i przestrzegania procedur z zakresu zabezpieczenia anty-bombowego;
 • bieżący nadzór nad realizacją usług ochrony;
 • szkolenie pracowników ochrony, personelu administracyjnego oraz serwisu sprzątającego w zakresie zagrożeń bombowych oraz w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych.

Powyższe usługi mają na celu:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie zagrożeń bombowych;
 • wyeliminowanie ryzyka fałszywych alarmów bombowych;
 • zapewnienie organizatorom eventów prowadzenia dalszej działalności bez konieczności przerywania jej i przeprowadzenia prewencyjnej ewakuacji osób.

Wykrywanie podsłuchów

Zagrożenie nielegalną inwigilacją to niebezpieczeństwo na które narażone są zarówno organizacje jak i osoby prywatne. Firmy coraz częściej stają się ofiarami szpiegostwa gospodarczego które polega na kradzieży tajemnic przedsiębiorstwa, korupcji i szantażu a opiera się w dużej mierze na inwigilacji technologicznej.

Straty poniesione w wyniku takich działań są zazwyczaj niezwykle wysokie i obejmują także koszty pozafinansowe np. utratę dobrego imienia. Natomiast osoby prywatne mogą stać się ofiarami nielegalnej inwigilacji ze względu na swoją rozpoznawalność, zajmowane stanowisko, posiadany majątek lub informacje.

W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oferujemy następujące usługi:

 • sprawdzenie pomieszczeń oraz pojazdów pod kątem nielegalnych urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz;
 • sprawdzenie pojazdów w celu wykrycia nielegalnych urządzeń GPS;
 • sprawdzenie telefonów komórkowych na obecność oprogramowania szpiegującego i umożliwiającego zdalny podsłuch,
  zabezpieczenie kontr-inwigilacyjne spotkań biznesowych.

K9

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce oferujemy usługi z wykorzystaniem specjalistycznie przeszkolonych psów do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych, substancji niebezpiecznych i środków odurzających. Psy oraz ich przewodnicy, posiadają rekomendacje służb rządowych uzyskane za doskonałą współpracę przy zabezpieczeniu uroczystości międzynarodowych.

Wszystkie psy używane przez GPG posiadają atesty Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych – stowarzyszenia odpowiedzialnego za szkolenie funkcjonariuszy i żołnierzy. Ich kwalifikacje są nieustannie podnoszone podczas licznych szkoleń i kursów realizowanych na terenie kraju oraz za granicą.

Nasz zespół K9 świadczy usługi w zakresie:

 • Ochrona – rozpoznanie i zabezpieczenie pirotechniczne konferencji, wydarzeń sportowych i artystycznych.
 • Szkolenia specjalistyczne psów oraz przewodników przygotowujące do wykrywania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (także środków odurzających) w różnym otoczeniu.
 • Sprzedaż starannie wyselekcjonowanych i profesjonalnie przeszkolonych psów pracujących jedno lub dwufunkcyjnie. Oferujemy głównie następujące rasy:
  • Belgijski Malinois
  • Owczarek niemiecki
  • Owczarek holenderski