Organizując operacje ochrony osób (VIP) kierujemy się zasadą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy minimalnej ingerencji w życie codzienne klientów. W tym celu przeprowadzamy rozpoznanie umożliwiające nam oszacowanie zagrożeń oraz sporządzenie odpowiedniego planu ochrony. Indywidualnie do każdego zlecenia dobieramy siły i środki niezbędne do skutecznej realizacji zadania.

Nasze działania wykonujemy w formie stałej lub doraźnej na terenie całego kraju oraz po za jego granicami. Wszystkie czynności ochronne są wykonywane z poszanowaniem prawa, norm etycznych oraz z zachowaniem pełnej dyskrecji.

Oferujemy kompleksowe usługi ochrony VIP:

 • fizyczną i techniczną ochronę osób,
 • ochronę posesji, obiektów mieszkalnych i biurowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas podróży, wyjazdów służbowych i wypoczynkowych,
 • działania kontr-inwigilacyjne oraz rozpoznanie i zabezpieczenie pirotechniczne,
 • ochronę imprez okolicznościowych, konferencji i spotkań biznesowych.

W trosce o wizerunek Klienta, wszystkie czynności przygotowujemy we współpracy z jego działem PR. Oferowane usługi wykonujemy samodzielnie lub w kooperacji z innymi podmiotami z branży ochrony i bezpieczeństwa.

Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji oraz realizacji zadań ochronnych w regionach tzw. „wysokiego ryzyka”. Przedsiębiorcom inwestującym na terenach zagrożonych konfliktami zbrojnymi lub działaniami terrorystycznymi oferujemy:

 • fizyczną ochronę wytypowanych pracowników – ochrona VIP,
 • zabezpieczenie obiektów firmowych oraz mieszkalnych,
 • chronione konwoje,
 • ochronę magazynowanych oraz transportowanych towarów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas spotkań biznesowych,
 • organizację miejscowych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • szkolenie lokalnych pracowników ochrony,
 • doradztwo w zakresie doboru i zakupu niezbędnego wyposażenia taktycznego, środków ratunkowych oraz łączności.