Referencje


Sprawdź, co napisali o nas klienci!

 • Dowódca JW NIL
  Potwierdzam niniejszym, że firma Global Protection Group z Legnicy przeprowadziła z żołnierzami Jednostki Wojskowej 4724 (JW NIL) szkolenie taktyczno-specjalne (strzeleckie) z zakresu sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią, niezbędnego do wykonywania zadań podczas operacji specjalnych. Usługa została zrealizowana terminowo i rzetelnie, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, przy pełnym i kompleksowym zabezpieczeniu materiałowo-technicznym, przez profesjonalnych i zaangażowanych instruktorów. Mając na uwadze sposób przygotowania szkolenia oraz jego przebieg, rekomenduję ww. firmę jako wykonawcę i organizatora zajęć, obejmujących przedmiotową problematykę.
  Dowódca JW NIL
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
  Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny reprezentujący wysoki poziom przygotowania pod względem zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. Na szczególne uznanie zasługuje w pełni profesjonalny i bardzo ciekawy sposób prowadzenia zajęć zarówno pod katem teoretycznym jak i praktycznym, co z pewnością przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracowników Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Z wielką satysfakcja, stwierdzam, iż firma Global Protection Group świadczy usługi szkolenia na wysokim poziomie metodycznym.
  Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
 • ArcelorMittal Warszawa
  Szkoleniem tym objętych zostało około 500 pracowników firm złomowych realizujących dostawy złomu do naszej huty. Także pracownicy stalowni huty oraz spółki Silscrap realizującej zaopatrzenie w złom hut koncernu ArcelorMittal w Polsce uczestniczyli w tych szkoleniach. Szkolenia zorganizowane były na terenie huty w Warszawie oraz oddziału Silscrap w Bielsku Białej. Elementem uzupełniającym zrealizowanym przez GPG były także prezentacje umieszczone na naszych stronach internetowych przeznaczone dla pracowników dostawców, którzy nie uczestniczyli osobiście w szkoleniach. Szkolenia spotkały się z uznaniem zarówno ze strony uczestników jak i organów ArcelorMittal Warszawa.  
  ArcelorMittal Warszawa
 • Naczelny Sąd Administracyjny
  Z nieskrywaną przyjemnością potwierdzam, iż firma Global Protection Group przeprowadziła profesjonalne szkolenie dla grupy pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego, odpowiedzialnych za jego ochronę. Na wyjątkowe uznanie zasługują kompetencje merytoryczne oraz umiejętności interpersonalne prowadzących zajęcia. Dla wspólnego bezpieczeństwa oraz biorąc pod uwagę sposób, formę i profesjonalizm przeprowadzonego szkolenia, przy uwzględnieniu powyższych argumentów, mogę z pełną odpowiedzialnością polecić firmę Global Protection Group jako rzetelnego, uczciwego i wyjątkowo solidnego partnera.
  Naczelny Sąd Administracyjny
 • D-ca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
  Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny reprezentujący wysoki poziom przygotowania pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Na uznanie zasługuje profesjonalny sposób przeprowadzania zajęć, umiejętnie dobrane ćwiczenia praktyczne, jak również bardzo dobre zabezpieczenie szkolenia w materiały poglądowe. Z wielką satysfakcją stwierdzam, że firma GLOBAL PROTECTION GROUP świadczy usługi szkoleniowe na wysokim poziomie metodycznym i praktycznym.
  D-ca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
 • Prezes Zarządu Vector Synergy
  Potwierdzam, że firma Global Protection Group przeprowadziła profesjonalne szkolenie dla pracowników firmy Vector Synergy Sp. z o.o. Szkolenie nosiło tytuł "Individual Common Core Skills" i przygotowywało uczestników do pracy na terenie Afganistanu, gdzie występuje zagrożenie związane z działaniami wojennymi. Szkolenie zawierało część teoretyczną oraz praktyczną, zostało przeprowadzone w sposób rzetelny pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Polecam firmę Global Protection Group instytucjom publicznym oraz firmom jako partnera godnego współpracy i zaufania.
  Prezes Zarządu Vector Synergy
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
  Tematyka szkolenia, profesjonalne przygotowanie, innowacyjne metody nauczania i imponujące doświadczenie prowadzącego sprawiły, że zdobyta wiedzę uczestnicy potrafią wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Umiejętne połączenie zagadnień teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi przyczyniły się do tego, że czas spędzony na szkoleniu przyniósł wymierne efekty w postaci podwyższenia kwalifikacji zawodowych uczestników. Jestem przekonany, że oferta firmy Global Protection Group odpowie na potrzeby firm, które chcą inwestować w wiedzę i rozwój swoich pracowników.
  Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Analizując powyższe wyniki procesu ankietowania, uważam iż szkolenie spełniło oczekiwania uczestników. Zostało przeprowadzone profesjonalnie. Wykładowca prezentował wysoki poziom przygotowania dydaktycznego, merytorycznego oraz praktycznego.
  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
 • Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu
  Niezmiernie miło nam zarekomendować usługi Pana XXX instruktora w firmie Global Protection Group. W ramach współpracy Pan XXX współprowadził szkolenie specjalistyczne z zakresu zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców w ramach zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w sytuacji konieczności użycia broni palnej (z elementami komunikacji w języku angielskim). Szkolenie odbyło się w oparciu o obiekty szkoleniowe Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W powyższych zajęciach szkoleniowych wzięło udział czterdziestu funkcjonariuszy współpracujących służb: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Pan XXX odpowiadał za obszary "Taktyka Specjalna" oraz "Strzelanie z broni palnej" i w tym zakresie przeprowadził szkolenie obejmujące m.in. zagadnienia:
  • strzelanie treningowe, strzelenia indywidualne i zespołowe,
  • taktyki i techniki wejścia do obiektu realizacji, prowadzenie działań w obiekcie, wykorzystanie sprzętu wyłomowego, zabezpieczenie budynku i osób w nim przebywających.
  Instruktor wykazał się zarówno zaangażowanie, jak i pełnym profesjonalizmem podczas realizacji ww. szkolenia. Wysoka Fachowość Pana XXX oraz doświadczenie w realizacji tego typu działań pozwoliły na efektywne wykorzystanie zarówno czasu, jak i potencjału uczestników.
  Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu
 • Naczelny Sąd Administracyjny
  Z nieskrywaną przyjemnością potwierdzam, iż firma Global Protection Group przeprowadziła profesjonalne szkolenie dla grupy pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego, odpowiedzialnych za jego ochronę. Na wyjątkowe uznanie zasługują kompetencje merytoryczne oraz umiejętności interpersonalne prowadzących zajęcia. Dla wspólnego bezpieczeństwa oraz biorąc pod uwagę sposób, formę i profesjonalizm przeprowadzonego szkolenia, przy uwzględnieniu powyższych argumentów, mogę z pełną odpowiedzialnością polecić firmę Global Protection Group jako rzetelnego, uczciwego i wyjątkowo solidnego partnera.
  Naczelny Sąd Administracyjny
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej mam przyjemność złożyć na Państwa ręce serdeczne podziękowania za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu postępowania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorem bombowym. Pracownicy Państwa firmy wykazali się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień, a przekazane informacje w sposób przystępny przyczyniły się do zwiększenia wiedzy funkcjonariuszy w zakresie zachowania i postępowania podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • Dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach
  Uczestniczący w szkoleniu ocenili je jako zgodne z programem i w znacznym stopniu poszerzające i aktualizujące wiedzę w prezentowanym zakresie. Docenili przygotowanie merytoryczne i komunikatywność prowadzących. Szkolenie prowadzone było w sposób interesujący i bardzo przystępny. Niniejszym udzielam referencji firmie Global Protection Group jako solidnemu partnerowi w zakresie szkoleń.
  Dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach
 • Commercial Metals Company
  W imieniu Biura BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, CMC Poland Sp. z o.o. pragnę podziękować za profesjonalne zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu kompleksowych szkoleń z zakresu rozpoznawania i podejmowania działań na wypadek wykrycia Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN) pochodzenia wojskowego. Cykl Szkoleń został przeprowadzony w sposób kompetentny, merytoryczny, przystępny dla pracowników firmy w oparciu o aktualne informacje o zagrożeniu przedmiotami wybuchowymi. Przeprowadzone zajęcia w sposób istotny wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie identyfikacji i bezpiecznego reagowania w przypadku wykrycia przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego (niewybuchów, niewypałów). Mając na uwadze sposób przygotowania szkoleń oraz ich przebieg, rekomenduje firmę Pana Przemysława Grabowskiego – Global Protection Group, jako rzetelnego wykonawcę i organizatora zajęć obejmujących w/w tematyki.
  Commercial Metals Company
 

Nasi klienci


Realizowane przez Global Protection Group usługi szkoleniowo-konsultingowe dla polskich oraz zagranicznych służb rządowych, instytucji państwowych, a także kompleksowa ochrona firm i osób prywatnych cieszą się powszechnym uznaniem.
Do naszych klientów należą m.in.: