Dzięki współpracy z kadrą instruktorską rządowych ośrodków szkoleniowych, nasze programy są zgodne z tematyką kursów realizowanych przez centra edukacyjne MON i MSW, dokumentami normatywnymi oraz metodyką nauczania NATO.

Program każdego ze szkoleń jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb oraz możliwości zamawiającego.

Oferujemy szkolenia z zakresu:

 • Kurs z zakresu prowadzenia przeszukań wojskowych (military search) w różnych sytuacjach taktycznych.
 • Kurs z zakresu zabezpieczenia pirotechnicznego posterunków kontrolnych – prowadzenie kontroli pirotechnicznej.
 • Kurs z zakresu detekcji materiałów niebezpiecznych i  wybuchowych z wykorzystaniem różnego typu detektorów.
 • Kurs doskonalący manualnego rozpoznania i neutralizacji  urządzeń wybuchowych, w szczególnych sytuacjach taktycznych – poziom podstawowy.
 • Kurs doskonalący z rozpoznawania komponentów elektronicznych stosowanych w urządzeniach wybuchowych – poziom podstawowy/ średniozaawansowany.
 • Kurs doskonalący – wykorzystanie ładunków specjalnych do niszczenia i neutralizacji Przedmiotów Wybuchowych różnych typów.
 • Kurs doskonalący – przeciwdziałanie IED w różnych sytuacjach taktycznych.
 • Kurs doskonalący w zakresie rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu (EOR).
 • Kurs doskonalący w zakresie rozminowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu (CMD-EOD).
 • Kurs doskonalący żołnierzy pododdziałów rozminowania (IEDD).
 • Kursy eksploatacyjno-operatorskie z zakresu obsługi:
  • robotów pirotechnicznych,
  • wyrzutników pirotechnicznych,
  • zestawów hakowo-linowych
  • kombinezonów przeciwwybuchowych typu lekkiego i ciężkiego,
  • rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych,
  • georadarów.
 • Kontrola bezpieczeństwa z zastosowaniem urządzeń rentgenowskich.
 • Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy użyciu środków technicznych.
 • Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli skrytek w środkach transportu.