W życiu codziennym każdy z nas może znaleźć się w sytuacji gdy umiejętności udzielania pierwszej pomocy mogą uratować ludzkie życie.

Wiedza z zakresu postępowania w przypadku zatrzymania akcji serca, wstrząsu anafilaktycznego, urazu kręgosłupa czy zawału serca to nie tylko kwalifikacje ratowników medycznych a wręcz podstawowe umiejętności niezbędne każdemu z nas.
Szkolenia GPG są skierowane do wszystkich osób, które pragną nabyć praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Podczas zajęć kładziemy duży nacisk na urealnienie ćwiczeń i dostosowanie ich do sytuacji w których mogą znaleźć się kursanci. Istotnym elementem każdego kursu jest bezpieczeństwo ratownika oraz prawidłowe informowanie służb ratowniczych.

W zależności od profilu odbiorcy szkolenia oferowane są w następujących wariantach:

  • Podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy – skierowane do każdej osoby bez względu na wykonywaną pracę. Program obejmuje podstawowe techniki ratownicze w najczęściej występujących sytuacjach oraz użycie defibrylatora AED.
  • Pierwsza pomoc poszkodowanym w wyniku działań przestępczych – Zajęcia mają na celu przygotowanie do udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku ataku fizycznego (pacjentom urazowym). Program szkolenia został przygotowany z wykorzystaniem najnowszych międzynarodowych wytycznych z zakresu ratownictwa taktycznego – technik stosowanych przez służby mundurowe.