Jest to cykl zajęć skierowanych do pracowników hut oraz firm złomowych. Celem szkoleń jest przygotowanie kursantów do rozpoznawania i podejmowania działań na wypadek wykrycia PWiN w złomie.

Szkolenia są podzielone na poziomy zaawansowania i dostosowane do zadań służbowych wykonywanych przez uczestników zajęć. Blok zajęć kierowany do pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces segregowania i oceny złomu (osoby narażone na bezpośredni kontakt z PWiN) obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • PWiN pochodzenia wojskowego, występujące na terenie całego kraju – opis, dane techniczne, cechy ułatwiające rozpoznanie,
  • Podstawowe procedury postępowania po wykryciu PWiN,
  • Zajęcia praktyczne z zakresu rozpoznawania i działania po ujawnieniu PWiN.

Blok zajęć skierowany do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za organizację pracy, rozszerzony jest o następujące tematy:

  • Zasady prowadzenia działań kryzysowych po ujawnieniu PWiN (zabezpieczenie miejsca) lub nieszczęśliwym wypadku związanym z zadziałaniem (np. wybuchem) PWiN
  • Zasady współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za neutralizację PWiN (Policja, Wojsko) oraz obowiązki ww. służb.