Szkolenia mają na celu przygotowanie kursantów do prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Uczestnicy zajęć poznają najczęstsze metody działania przestępców oraz zamachów terrorystycznych. Następnie dowiadują się jak uniknąć tego typu niebezpieczeństw, a jeśli to nieuniknione to w jaki sposób przetrwać w ekstremalnych warunkach.

W zależności od profilu odbiorcy szkolenia oferowane są w następujących wariantach:

  • Postępowanie w sytuacji zagrożenia atakami terrorystycznymi – szkolenie dla wszystkich pracowników instytucji i firm narażonych na zamachy.
  • Postępowanie w sytuacji zakładniczej – zajęcia przygotowujące kursantów do właściwego zachowania się w sytuacjach ekstremalnych takich jak np. uprowadzenie czy wzięcie zakładnika.
  • Bezpieczeństwo przedsiębiorców i top managementu – kursy dla osób narażonych na działania przestępcze ze względu na pełnione funkcje w firmie, posiadane informacje lub znaczny majątek.
  • Hostile Environment Safety Training (HEST) – szkolenie przygotowujące do przebywania w regionach wysokiego ryzyka objętych działaniami wojennymi lub zagrożonych atakami terrorystycznymi. Realizowane zgodnie z wytycznymi NATO.