Szkolenia z tej dziedziny mają na celu przekazanie kursantom podstawowej wiedzy z zakresu wykrywania oraz przeciwdziałania zagrożeniom bombowym.

Podczas zajęć, uczestnicy uzyskają m.in. podstawową wiedzę na temat różnego typu materiałów wybuchowych, technik stosowanych przez terrorystów, zasad postępowania w przypadku zgłoszenia podłożeniu ładunku wybuchowego. Kursanci uczą się współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz samodzielnego wykrywania przedmiotów podejrzanych.

W zależności od profilu odbiorcy szkolenia oferowane są w następujących wariantach:

  • Rozpoznawanie niebezpiecznych przesyłek – zajęcia dla pracowników obsługi sekretariatów, biur podawczych a także osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danego obiektu lub firmy.
  • Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne) – rekomendowane osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo obiektów lub całych organizacji, pracownikom ochrony oraz funkcjonariuszom służb mundurowych.