Kurs SERE, to rozwinięcie angielskiego akronimu: Survival (przetrwanie), Evasion (unikanie), Resistance (opór, odporność), Escape (ucieczka).

Jest to szkolenie przygotowujące w przypadku izolacji do działania w nieprzyjaznym środowisku. Zajęcia są skierowane zarówno do personelu wojskowego jak i pracowników cywilnych przebywających w regionach objętych działaniami wojennymi lub zagrożonymi atakami terrorystycznymi.

Szkolenie prowadzone jest na trzech poziomach zaawansowania – poziom A, B i C. SERE A to szkolenie teoretyczne, obowiązkowe dla każdego żołnierza. Na poziomie B oprócz przypomnienia i poszerzenia zakresu wiedzy teoretycznej kursanci spędzają w trudnych warunkach kilka dni. Najczęściej przebywają w zalesionym terenie górzystym z ograniczonymi racjami żywnościowymi (również wodą pitną) i postawionymi zadaniami do wykonania. Poziom C skierowany jest do instruktorów.