Posiadanie doświadczonej kadry szkoleniowej pozwala GPG na zaoferowanie szerokiego wachlarza szkoleń taktycznych realizowanych zgodnie z wytycznymi MON / NATO oraz MSW.

Każde szkolenie jest indywidualnie dostosowywane do potrzeb oraz możliwości zamawiającego. Kadra instruktorska jest dobierana ze względu na umiejętności, wiedzę, doświadczenie praktyczne oraz szkoleniowe w danej tematyce.

Wybrane szkolenia taktyczne:

  • MOUT (military operations in urban terrain) – działania w terenie zurbanizowanym,
  • CQB (close-quarters battle) – walka w obiektach stałych i ruchomych,
  • C-IED – przeciwdziałanie improwizowanym urządzeniom wybuchowym,
  • taktyka ochrony VIP – w systemie militarnym i biznesowym,
  • ratownictwo taktyczne – TCCC,
  • taktyka „zielona” – działania w terenie niezurbanizowanym,
  • taktyka CRC (crowd and riot control) – taktyka pododdziałów zwartych.