Organizujemy szkolenia strzeleckie, których celem jest nauczenie kursantów praktycznego użycia broni palnej. Zajęcia są skierowane zarówno do funkcjonariuszy służb rządowych, żołnierzy jak i osób cywilnych.

Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na różnych poziomach zaawansowania. Uczymy kursantów prawidłowej obsługi broni, usuwania zacięć oraz wszelkich aspektów związanych z bezpieczną obsługą broni. Podczas szkoleń łączymy wiedzę z zakresu strzelectwa oraz wybranych taktyk, maksymalnie je urealniając i dostosowując do potrzeb uczestników. Szczegółowy program zajęć jest indywidualnie ustalany z zamawiającym.

Szkolenie prowadzą doświadczeni instruktorzy wywodzący się z jednostek specjalnych wojska i/lub policji.