Ochrona VIP to bardzo złożone spektrum działań mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wskazanym osobom.

Szkolenia GPG mają na celu kompleksowe przygotowanie kursantów do wykonywania powierzonych im zadań. Uczymy wykonywanie działań ochronnych w strukturze Executive Protection jak i ochrony wysokiego ryzyka wykonywanej przez PMC w regionach zagrożonych wojną lub atakami terrorystycznymi.

Szkolenia ochrony osób organizujemy w następujących formach:

 • kursy – kilku lub kilkunastodniowe szkolenia podczas których przekazujemy przekrojową wiedzę podaną w przysłowiowej pigułce,
 • szkolenia tematyczne – na których uczymy od zera wybranego zakresu wiedzy,
 • warsztaty szkoleniowe – podczas których rozwijamy umiejętności zdobyte podczas kursów i szkoleń.

Nasze szkolenia ochrony VIP obejmują swoim zakresem m.in.:

 • ocenę zagrożeń i ryzyka,
 • planowanie i organizację operacji ochronnych,
 • rekonesans,
 • taktykę ochrony bezpośredniej,
 • bezpieczeństwo w miejscu pobytu,
 • zarządzanie konfliktem,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • rozpoznanie pirotechniczne,
 • pierwsza pomoc,
 • zarządzanie incydentami,
 • bezpieczeństwo w podróży,
 • kontr-inwigilacja,
 • i wiele innych.